Gebundelde gedichten: de eeuwige zoektocht naar literaire liefde


AMSTERDAM, 20061202 -- In deze roerige en emotieloze tijden bundelt Jean Koning zijn verhalende gedichten in Een Gewatteerde Cel. Een Gewatteerde Cel behandelt puberale driftbuien, seksuele verlangens en een neiging tot zelfdestructie. Spiegelend aan Konings eigen herkenbare twijfelingen in het leven, het protest tegen hedendaagse leeghoofdigheid en de opkomst van een jonge schrijver die zich niet wenst aan te passen aan de regels en wetten van het bestaan. Zijn levensvisie brengt hem uiteindelijk niets dan leegte en stilte in donkere nachten.

Jean Konings gedichten zijn verankerd in de puberale werkelijkheid en maken dankbaar gebruik van persoonlijk leed en vertwijfeling. Tot op zekere hoogte kan Een Gewatteerde Cel gelezen worden als een `alternate history'; de gedichten (geschreven in de periode 1988 - 2004) werden origineel geschreven als leidraad bij het smeden van diverse songs voor Konings Avant-garde band !JP. Net als in zijn muziek houden de gedichten de maatschappij een spiegel voor, waarbij het idealisme, de ijdelheid en de bekrompenheid van de menselijke geest worden uitvergroot, soms genuanceerd, maar vooral heel scherp in beeld gebracht. Bij Koning zijn mensen rusteloze zoekers, verlangend naar vastigheid en rust.
Hij laat zien hoe mensen in beweging zijn maar het is niet zeker of de beweging verder gaat, hij kan zo weer vernietigd worden. Hij beeldt de figuren uit zonder attributen van de moderne beschaving. Hij confronteert de toeschouwer met de tragiek van het bestaan, op komische en ironische wijze.
Koning richt zich tegen de oneerlijkheid in de samenleving, maar ook in de kunst.
Koning is zich sterk bewust van de donkere kant van de mens, ook van hemzelf. Hij laat deze negatieve kant zien omdat die volgens hem expressiever is. Immers kunst vindt in het tot uitdrukking brengen van het lijden van de mens haar kracht. Toch wil hij ook naar het positieve zoeken, juist omdat dit zonder haar tegendeel niet bestaat.
Zijn werk getuigt van een streven naar een oplossing van de situatie waarin de mens verkeert. Ondanks de pijn en de angst is er hoop, wil hij in feite zeggen.
Koning ziet de mens geplaatst in een ontwrichte onveilige wereld. Hij schetst die wereld via een geheimzinnige symboliek zoals in het beeld van een man in gesprek met de geesten in zijn kamer, of dat van een man die zijn dode paard achterlaat tijdens een reis naar ultieme vrijheid. Wil hij daarmee zeggen dat de mens steeds maar verder wil zonder zich af te vragen waar hij eigenlijk mee bezig is? Hij vergeet echter dat hij geen houvast zal hebben, dat hij het vanaf dat moment alleen zal moeten klaarspelen in een onbetrouwbare wereld.
Voor een kunstenaar als Koning is het traditionele Europese denken vaak het spoor bijster. Niets kan volgens algemeen voorgeschreven regels bepaald worden. De wereld die hij laat zien in zijn werk is dynamisch, steeds veranderend. Hij gaat voorbij de grenzen van eeuwenoude tradities, niet om nieuwe regels vast te stellen maar om te zoeken voorbij datgene wat al bestaat en ons bekend is.


Jean Koning (1976) is geboren in Zaandam. Met zijn band en alter ego !JP boekt hij succes en wint enkele publieksprijzen. In 2007 zal een verzamelalbum van de band verschijnen. Tevens acteert hij. Hij is getrouwd en heeft een dochter.

Een Gewatteerde Cel
ISBN-10: 90-811268-1-4
ISBN-13: 978-90-811268-1-6
stores.lulu.com/jeank
jeankoning.com
1jp.org


Deel: ' Gebundelde gedichten de eeuwige zoektocht naar literaire liefde '
Lees ook