Propagandamachine Circusdieren (WDDTU) draait op volle toeren


Dierenwelzijnskalifaat regeert in Nederland, democratie ver te zoeken

Utrecht, 20150501 -- Sinds 2 dagen draait de propagandamachine van "wilde dieren de tent uit" weer op volle toeren. En met wat voor opgeblazen kreten. De Tweede Kamer en Eerste Kamer zouden in meerderheid het wetsvoorstel op een verbod op "wilde" dieren in circussen steunen. Steunen? Is er dan gestemd? Nee!!

Op 13 december 2014 verscheen de Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma. Met daarin duidelijk geschreven dat het een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) betreft.

Kenmerk van een AMvB is dat er géén stemrondes meer plaatsvinden in de beide Kamers. Er is wel gelegenheid tot het stellen van Kamervragen. En vragen zijn er gesteld. In twee rondes. En beide keren kwam de staatssecretaris met bij elkaar geharkte antwoorden die terloops door mevrouw Vestering van "wilde dieren de tent uit" werden ingefluisterd.

De Kamerstukken waren zo onvoorbereid in elkaar gezet dat onder het kopje "openbare orde" het helemáál niet over openbare orde ging. Broddelwerk op het niveau van een kind uit groep 2 (vroeger: De Kleuterschool)

Via de AMvB constructie worden in principe de Tweede Kamer en Eerste Kamer buitenspel gezet

Hopelijk zijn de wijze mannen van de Raad van State - ooit betrokken bij de rechtszaak tegen Winschoten - beter in staat om feit van fictie en kul van kunde te scheiden. En zien ze ook in dat het niet zomaar een kleine wijziging van bestaande wetgeving gaat (daar is een AMvB voor bedoeld), maar dat het in feite geheel nieuwe wetgeving betreft. Waarmee staatssecretaris Dijksma haar huiswerk weer opnieuw moet doen. En dan ditmaal met stemrondes in beide Kamers.

Politiek wisselgeld
Hopelijk zien ze bij de Raad van State ook in dat Mark Rutte ten tijde van de formatie het circusdierenverbod heeft ingebracht omdat er te veel verschil was in de samenstelling van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de Eerste Kamer veel plannen van Rutte-2 zou tegenhouden als er geen "politiek wisselgeld" zou zijn...

Het circusdierenverbod is een deel van dat politieke wisselgeld. Het gaat dus niet om het beschermen van dieren. Het gaat om het kunnen doordrukken van pijnlijke veranderingen in de zorg, de zorgverzekering, het onderwijs en de sociale wetgeving. Waarvan de nauwelijks verenigde circusbranche de dupe wordt. Inderdaad: circussen zijn een makkelijke prooi voor Rutte-2. En de propagandadame van "wilde dieren de tent uit" vindt het allemaal heel fijn. Haar leugens over circusdieren kunnen weer groot naar de pers worden gestuurd.

Wilde dieren de tent uit misleidt
Meerdere keren zijn klachten over de communicatie van actiegroep "wilde dieren de tent uit" door de Reclame Code Commissie gehonoreerd. Waarbij telkens duidelijk werd dat "wilde dieren de tent uit" het publiek en de media misleidt door het verspreiden van aantoonbare onwaarheden. Het op 29 april verspreide persbericht valt ook in deze categorie. De coalitiepartijen PvdA en VVD mogen weliswaar voor een verbod op bepaalde dieren in  circussen zijn. Dat betekent zeker niet dat er een meerderheid onder de Kamerleden te vinden is voor een verbod.

Partijen intern verdeeld
De PvdA en PvdD zouden op 4 februari 2008 een motie indienen om te komen tot een verbod op “wilde” dieren in circussen. Kamerleden zijn vóór die datum eenzijdig voorgelicht door tegenstanders van circusdieren. Op 4  februari 2008 bleek echter dat er een ruime kamermeerderheid tegen een verbod is. Het draagvlak voor een  verbod op circusdieren is binnen de Tweede Kamer niet toegenomen. Op 8 december 2009 stemmen er nog steeds  slechts 44 kamerleden voor een verbod op circusdieren. Dan is het nog slechts één partij die een amendement indient…

Uit onze contacten met leden van de Tweede Kamer blijkt dat er, niet alleen binnen de PvdA en VVD, verdeeldheid heerst over de noodzaak van een verbod op bepaalde dieren in circussen. Het is daarom dat staatssecretaris Dijksma kiest voor de marsroute via de Algemene Maatregel van Bestuur. Bij de gewone procedure die bij het opstellen van nieuwe wetten zou moeten worden gevolgd zou het wetsvoorstel immers niet op een Kamermeerderheid kunnen rekenen.

Geen draagvlak voor verbod
Het draagvlak voor een verbod is ook bijzonder klein onder de Nederlandse bevolking. Jaarlijks bezoeken zo'n anderhalf miljoen mensen een klassieke circusvoorstelling. Het circus zonder dieren bedient een nichemarkt. Het beroemde Cirque du Soleil, door tegenstanders van circusdieren altijd weer aangevoerd als het voorbeeld hoe een circus zonder dieren succesvol is, heeft niet voor niets in 2013 en 2014 minstens 1000 medewerkers moeten ontslaan. Recent heeft eigenaar/oprichter Guy Laliberté 90 procent van de aandelen van het noodlijdende Cirque du Soleil verkocht aan het Amerikaandse risico kapitaalfonds TPG Capital en hun partner het Chinese Investeringsfonds Fosum Capital. Guy Laliberté houdt hierna nog slechts 10% over van zijn aandelenpakket. Het succes van Cirque du Soleil wordt, net al het lijden van dieren, door actiegroepen als "wilde dieren de tent uit" slechts sterk overdreven.


Deel: ' Propagandamachine Circusdieren (WDDTU) draait op volle toeren '
Lees ook