Circusolifanten houden strijdende partijen circusverbod spiegel voor


Ontheffingen voor circusolifanten leiden opnieuw tot verhitte discussies, de schrijver van dit artikel legt de strijdende partijen een spiegel voor

DEN HAAG, 20160525 -- Vanaf 15 september vorig jaar is het Circusverbod van kracht, het optreed- en transportverbod voor ‘wilde dieren’ uit het circus. Echter, omdat men onvoldoende stil heeft gestaan bij het lot van dieren die destijds in het bezit van het circus waren, zijn voor de olifanten Carla en Buba ontheffingen verleend, zodat door staatssecretaris Van Dam aangestelde onafhankelijke deskundigen alsnog kunnen onderzoeken of deze olifanten wel of niet buiten het circus kunnen worden opgevangen.

Bij dit onderzoek staat niet het optreed- en transportverbod voor ‘wilde dieren’ uit het circus centraal, maar het vinden van de best mogelijke oplossing voor de opvang van Carla en Buba; niet op grond van niet-onderbouwde emotionele stellingnames, maar op basis van harde feiten.

Het is dan ook verbijsterend om te constateren hoe dierenrechtenactivisten via persberichten en Kamervragen opnieuw circusdieren als speelbal gebruiken om de samenleving opnieuw zand in de ogen te strooien door opnieuw met misleidende informatie aandacht te vragen voor hun politieke standpunten. Daarbij is het minstens zo verbijsterend dat respectabele media als RTLNieuws en het Algemeen Dagblad zonder enig onderzoek dit soort berichten opnieuw klakkeloos overneemt.

Zelfreflectie

Het is te waarderen dat de opvolger van Dijksma met dit onderzoek alsnog verantwoordelijkheid neemt voor het feit dat zijn ministerie bij de totstandkoming van het verbod onvoldoende aandacht heeft besteed aan de opvang van circusdieren die direct door het verbod getroffen zouden worden.

Dit in schril contrast met dierenbeschermingsorganisaties, die op dit punt eveneens verwijtbaar hebben gefaald: ondanks de vele toezeggingen dat zij zorg zouden dragen voor de opvang van de betrokken circusdieren en daar zelfs veel geld voor hebben opgehaald, hebben zij hierover nóóit één eigenaar van de dieren benaderd, nóóit één van de getroffen dieren uit het circus opgevangen en nóóit één zinnige discussie op gang gebracht die de problemen met Carla en Buba hadden kunnen voorkomen.

Maar ook de overkoepelende organisaties van het circus hebben Carla en Buba laten staan. Na het verlopen van de laatste ontheffing op 3 januari van dit jaar waren de eigenaren van de dieren radeloos en was er voor hen geen enkel haalbaar perspectief, een situatie die niemand had gewild en volstrekt onnodig was geweest indien het ministerie, de dierenbeschermingsorganisaties en de overkoepelende organisaties van het circus op betrouwbare wijze hun werk hadden gedaan.

F.R. van Merriënboer


Deel: ' Circusolifanten houden strijdende partijen circusverbod spiegel voor '
Lees ook