Akkerbouwers stemmen CDA


WAGENINGEN, 20090529 -- In opdracht van Agrio Uitgeverij heeft agrarisch marktonderzoekbureau Geelen Consultancy uit Wageningen van 25 tot en met 27 mei 2009 een telefonisch marktonderzoek uitgevoerd onder 201 Nederlandse akkerbouwers. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het stemgedrag voor de Europese verkiezingen en welk item akkerbouwers de belangrijkste reden vinden om te gaan stemmen.

Ongeveer een derde van de akkerbouwers weet nog niet op welke partij men gaat stemmen. Van de akkerbouwers die wel gaan stemmen, stemt ongeveer 60% op het CDA. De VVD is de op een na grootste partij onder akkerbouwers met ongeveer een kwart van de stemmen. Met name de grotere akkerbouwers stemmen VVD. ChristenUnie/SGP scoort 10%.

Bij de kleinere akkerbouwers is de bedrijfstoeslagregeling het belangrijkste item om te gaan stemmen, gevolgd door het EU Import- en Exportbeleid. Bij de grotere akkerbouwers is juist het EU Import- en Exportbeleid het belangrijkste item, gevolgd door de bedrijfstoeslagregeling. Natura 2000 wordt nauwelijks genoemd als reden om te gaan stemmen. Slechts 4% noemt dit item.


Wageningen, 29 mei 2009Bijlagen: Onderzoekstabellen (twee pagina's)


Voor meer informatie over het marktonderzoek kunt u contact opnemen met Jan Geelen:

Geelen Consultancy
Marktonderzoek voor de agri- en foodsector
Costerweg 1
6702 AA Wageningen (NL)
Tel. +31-(0) - 317 - 425958
E: marktonderzoek@geelen-consultancy.nl


Resultaten
Marktonderzoek


In totaal zijn 201 akkerbouwers genterviewd; vier akkerbouwers wilden het aantal hectares niet opgeven, vandaar een totale N van 197. De interviews zijn telefonisch uitgevoerd van 25 mei tot en met 27 mei 2009.

Tabel 1a: Stel, er zou vandaag verkiezingen worden gehouden voor het Europese Parlement. Op welke partij zou u dan stemmen?
      75 of minder hectares aan akkerbouwgrond         Meer dan 75 hectares akkerbouwgrond             Totaal      N %  N %  N  % CDA     33 31,7% 31 33,3% 64 32,5% VVD (*)    8 7,7% 17 18,3% 25 12,7% ChristenUnie/SGP  7 6,7% 4 4,3% 11 5,6% Overige partijen  2 1,9% 1 1,1% 3 1,5% D66     1 1,0% 1 1,1% 2 1,0% PVV     1 1,0% 0  ,0% 1  ,5% SP      1 1,0% 0  ,0% 1  ,5% PvdA     1 1,0% 0  ,0% 1  ,5% Wil niet zeggen  8 7,7% 6 6,5% 14 7,1% Ga niet stemmen  11 10,6% 4 4,3% 15 7,6% Weet niet/geen mening 31 29,8% 29 31,2% 60 30,5% Totaal    104 100,0% 93 100,0% 197 100,0% Geelen Consultancy, Wageningen (*) is een significant verschil 

In tabel 1b zijn de categorien "wil niet zeggen", "ga niet stemmen" en "weet niet/geen mening" gecodeerd als missing values.

Tabel 1b: Stel, er zou vandaag verkiezingen worden gehouden voor het Europese Parlement. Op welke partij zou u dan stemmen?
      75 of minder hectares aan akkerbouwgrond         Meer dan 75 hectares akkerbouwgrond             Totaal      N %  N %  N  % CDA     33 61,1% 31 57,4% 64 59,3% VVD (*)    8 14,8% 17 31,5% 25 23,1% ChristenUnie/SGP  7 13,0% 4 7,4% 11 10,2% Overige partijen  2 3,7% 1 1,9% 3  2,8% D66     1 1,9% 1 1,9% 2  1,9% PVV     1 1,9% 0  ,0% 1  ,9% SP      1 1,9% 0  ,0% 1  ,9% PvdA     1 1,9% 0  ,0% 1  ,9% Totaal    54 100,0% 54 100,0% 108 100,0% Geelen Consultancy, Wageningen (*) is een significant verschil 


Tabel 2a: Wat is voor u het belangrijkste item om te gaan stemmen?
Is dat:
        75 of minder hectares aan akkerbouwgrond           Meer dan 75 hectares akkerbouwgrond               Totaal        N %  N %  N  % Bedrijfstoeslagregeling  37 39,8% 27 30,3% 64 35,2% Natura 2000     2 2,2% 4 4,5% 6  3,3% EU Import en Exportbeleid(*) 19 20,4% 36 40,4% 55 30,2% NIET OPLEZEN: Anders   13 14,0% 12 13,5% 25 13,7% Weet niet/geen mening (*) 22 23,7% 10 11,2% 32 17,6% Totaal      93 100,0% 89 100,0% 182 100,0% Geelen Consultancy, Wageningen (*) is een significant verschil 
De N van tabel 2a is als volgt te verklaren: 201 minus de vier akkerbouwers die geen hectares hebben opgegeven minus de 15 akkerbouwers die niet gaan stemmen (201 minus 4 minus 15 is 182). In tabel 2b is de categorie "weet niet/geen mening" weggecodeerd.

Tabel 2b: Wat is voor u het belangrijkste item om te gaan stemmen?
Is dat:
        75 of minder hectares aan akkerbouwgrond           Meer dan 75 hectares akkerbouwgrond               Totaal        N %  N %  N  % Bedrijfstoeslagregeling (*) 37 52,1% 27 34,2% 64 42,7% Natura 2000     2 2,8% 4 5,1% 6 4,0% EU Import en Exportbeleid(*) 19 26,8% 36 45,6% 55 36,7% NIET OPLEZEN: Anders   13 18,3% 12 15,2% 25 16,7% Totaal      71 100,0% 79 100,0% 150 100,0% Geelen Consultancy, Wageningen (*) is een significant verschil 


Deel: ' Akkerbouwers stemmen CDA '


Lees ook