Droogte slecht voor de landbouw


DELFT, 20110513 -- Het is zeer droog in noord en midden Europa. Dit blijkt duidelijk uit de bijgaande kaart van de relatieve verdamping, ofwel de waterbeschikbaarheid voor planten. De relatieve verdamping in Nederland is minder dan 25%, maar is daarentegen veel hoger in het zuiden van Europa: een ongewone situatie. De relatieve verdamping is ook een maat voor de gewasgroei. De huidige droogte kan daarom een negatieve invloed hebben op de landbouwproductie en kan de prijzen daarvan belangrijk doen stijgen.

[Droogte in Europa]

Bovenstaande droogte informatie en gerelateerde opbrengstvoorspellingen worden door EARS in Delft afgeleid uit Meteosat. Het bureau ontvangt uurlijks visuele en infrarood satellietbeelden en verwerkt die tot temperatuur, straling, verdamping en neerslag gegevens. Gewasgroeimodellen voorspellen het effect op de gewasopbrengst. De data beslaan het gehele halfrond. Deze innovatieve dienst staat bekend als Food Assessment by Satellite Technology (FAST) 

In Europa is EARS vooral actief met de voorspelling van aardappelopbrengsten. Dat is belangrijke informatie omdat de prijs zeer sterk op het aanbod reageert. Een opbrengstvermindering van 10 tot 20% kan de prijs doen vervijfvoudigen. In 2008 bereikte de aardappelopbrengstvoorspelling voor Europa een nauwkeurigheid van 1%, hetgeen ruim voldoende is om belangrijke prijsbewegingen te kunnen voorzien.

EARS is niet alleen in Europa actief, maar ook in Azie en Afrika. In Afrika worden over het gehele continent opbrengstvoorspellingen gemaakt van de graanproductie in verband met droogte en voedsel tekorten. Ook heeft het bedrijf op basis van 30 jaar satelliet data een verzekeringsysteem ontwikkeld tegen droogte en overstromingen. Het systeem wordt dit jaar getest middels projecten in Burkina, Mali en Kenya.

Op de website van EARS (www.ears.nl) kan men een globale blik werpen op de droogte over het gehele halfrond.

Meer informatie:

Andries Rosema, EARS, Kanaalweg 1, 2628 EB Delft. Tel. 015-2562404, email andries.rosema@ears.nl

Deel: ' Droogte slecht voor de landbouw '
Lees ook