Japan: twee gezichten van een ramp - Actualiteitencollege


Nijmegen, 20110324 -- De onbeschrijfelijke ramp die over Japan is uitgestort, legt de januskop van Japan bloot. Enerzijds zien we de gevolgen van de verstikkende bureaucratie. Anderzijds worden we geconfronteerd met de ongelooflijke, respect afdwingende manier waarop Japanners met deze ramp omgaan. Lex Cools en Paul van der Velde kleuren in een actualiteitencollege beide gezichten in aan de hand van de Japanse cultuur, de Japanse religieuze tradities en de Japanse manier van denken, nu en in het verleden.

Het actualiteitencollege van het Soeterbeeck Programma en Vox van de Radboud Universiteit Nijmegen vindt plaats op dinsdag 29 maart 2011 van 12.45 - 13.45 uur in de Hal van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De ramp in Japan legt aan de ene kant de gevolgen van de verstikkende bureaucratie bloot: de aanwezigheid van sterk verouderde kerncentrales op breuklijnen, het gebrek aan veiligheidsmaatregelen en het uitstellen van moderniseringen. Aan de andere kant zien we  de kalmte van de Japanners, hun discipline, het achterwege blijven van plunderingen en verkrachtingen, en de opofferingsgezindheid van brandweerlieden en technici van de Fukushima kerncentrales.

Prof. dr. Lex Cools is emeritus hoogleraar Psychoneurofarmacologie aan het UMC St Radboud en sinds 1989 hoogleraar Farmacologie aan de Nihon University in Tokio.
Prof. dr. Paul van der Velde is hoogleraar Aziatische Religies, in het bijzonder hindoeïsme en boeddhisme, aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Dr. Joos van Vugt, programmamaker van het Soeterbeeck Programma, leidt het gesprek.

 www.ru.nl/sp/japan

Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen


Deel: ' Japan twee gezichten van een ramp - Actualiteitencollege '
Lees ook