Gerechtelijke uitspraak tegen Avobone Italy B.V


Gerechtelijke uitspraak tegen Avobone Italy B.V. (onderdeel van de Indofin Group)

LONDEN, 20130426 -- Dit persbericht van Northern Petroleum Plc, een onafhankelijke olie- & gasonderneming met activiteiten op het gebied van exploratie en productie, is een update van het vonnis van de rechter en de bekrachtiging ervan in vervolg op een voorafgaand persbericht van 29 mei 2012, van de rechtszaak tegen Avobone Italy B.V.

De onderneming tezamen met haar dochteronderneming, Northern Petroleum (UK) Limited (tezamen aangeduid als “Northern”) werden door het High Court in Londen in het gelijk gesteld inzake haar claim voor een bedrag van €1.281.203 plus rente (dagelijks toenemend) en kosten jegens Avobone Italy B.V. (“Avobone”) in december 2012.Avobone is een dochteronderneming van de private equity investeringsmaatschappij Indofin Group, welke laatste 100% eigendom is van de Nederlandse miljardair Cees de Bruin en zijn familie.

De uitspraak van de rechter heeft betrekking op het feit dat Avobone Italy S.r.l. in gebreke is gebleven voor de contractuele betaling terzake de zogeheten “Savio 1x bron” overeenkomstig de Savio pachtovereenkomst tussen haar en Northern, gedateerd 22 oktober 2008 (“de Overeenkomst”), waarvoor Avobone zich garant had gesteld. Derhalve werd Northern een dwangbevel “European Enforcement Order” (hierna af te korten als “EEO”) verleend door het  High Court in Londen. Hiermee kan Northern, zodra dit EEO lokaal geregistreerd is, de vordering in Nederland gerechtelijk afdwingen.

Avobone heeft ruimschoots de tijd gehad om haar verplichtingen jegens Northern na te komen, zowel uit hoofde van de Overeenkomstig als –sedertdien- ten gevolge van de uitspraak van het Engelse High Court. Nadere juridische stappen tegen Avobone conform Nederlands recht zullen volgen zodra de registratie van de EEO voltooid is.

De onderneming zal vervolginformatie vrijgeven zodra zij dit opportuun acht. 


Deel: ' Gerechtelijke uitspraak tegen Avobone Italy B.V '
Lees ook