Voormalig kindsoldaat Kon Kelei over toekomst van Soedan


Nijmegen, 20110310 -- Op 8 februari 2011 koos de Zuid-Soedanese bevolking tijdens een referendum massaal voor onafhankelijkheid. Maar hoe nu verder? De Soedanese Kon Kelei gaat tijdens dit seminar in op de huidige en toekomstige situatie in zijn geboorteland. Dit seminar van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen, United Netherlands en NCDO vindt plaats op woensdag 16 maart 2011 van 15.00 – 17.00 uur in de zijzaal van de Refter van de Radboud Universiteit Nijmegen, Erasmusplein 1. www.ru.nl/sp/kelei

Binnen zes maanden moet er een overeenkomst op tafel liggen over nog onopgeloste kwesties, zoals de precieze grensafbakening tussen Noord en Zuid en de verdeling van olie en schulden. Hoe zal de toekomst van Soedan eruit zien? Wat betekent deze gebeurtenis voor de inwoners van Noord- en Zuid-Soedan? Zal de scheiding tussen de twee landen een stabiele situatie tot gevolg hebben of worden bestaande conflicten eerder vergroot?

Uit de officiële uitslag van het referendum bleek dat 98,8 procent van de bevolking  stemde voor volledige autonomie van het overwegend christelijke Zuid-Soedan. Dit referendum was het resultaat van een moeizaam en langdurig vredesproces dat in 2005 formeel een einde maakte aan de burgeroorlog tussen het Volksbevrijdingsleger van Soedan (SPLA) en verschillende regeringen in Khartoem, de noordelijke hoofdstad. Wat gebeurt er met Soedan nu de bevolking massaal heeft gekozen voor de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan?

Voorafgaande aan het symposium So you think you can help? The Future of Western Development Aid (www.ru.nl/sp/help) is er gelegenheid om met Kon Kelei hierover van gedachten te wisselen.

De voertaal is in principe Nederlands, tenzij er buitenlandse deelnemers zijn.

Kon Kelei LLM wist als kindsoldaat uit Zuid-Soedan te ontsnappen en vluchtte later naar Nederland. Aan de Radboud Universiteit Nijmegen volgde hij de studie Rechten en na zijn afstuderen keerde hij terug naar Soedan, waar hij nu lesgeeft aan de universiteit van Bor. Tijdens zijn verblijf in Nederland werd Kon Kelei een bekend voorlichter voor War Child en richtte hij de Cuey Machar Secondary School Foundation op, om het middelbaar onderwijs in Soedan te verbeteren. Ook speelde hij samen met Marco Borsato in de film Wit licht.

www.ru.nl/sp/kelei

Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen


Deel: ' Voormalig kindsoldaat Kon Kelei over toekomst van Soedan '
Lees ook