Hulporganisatie Gain start actie voor Hati


GAiN-team onderweg naar lokaal kantoor Hati voor eerste hulp

Doorn, 20100114 -- Op 12 januari werd het arme Hati getroffen door een aardbeving van 7.0 op de schaal van Richter gevolgd door een naschok van 5.9. Omdat de kern van de aardbeving in de directe omgeving van de hoofdstad Port-au-Prince lag, de hoofdstad dichtbevolkt is en veel huizen slecht gebouwd zijn, kan het aantal slachtoffers hoog oplopen. GAiN (Global Aid Network) heeft een kantoor in Hati, van waaruit bij eerder rampen geopereerd werd. Een team van specialisten is onderweg om contact te leggen met de plaatselijke medewerkers en de hulpstroom te cordineren.

De eerste rapporten laten wanhopige mensen op een ingestort ziekenhuis zien, ingestorte overheidsgebouwen (inclusief het parlement), lange files en huizen die afbrokkelen. Hati is al n van de armste landen van het westelijk halfrond, maar door deze ramp wordt voor de 9 miljoen inwoners het alleen maar moeilijker. Jaar na jaar wordt Hati getroffen door cyclonen, die zorgen voor verwoesting en honderdduizenden daklozen. Een nieuwe ramp maakt het bijna onmogelijk om te overleven met een gemiddeld inkomen van 1,37 per dag.

Wereldwijd is GAiN begonnen met het samenstellen van noodpakketten. Deze pakketten bevatten: zuiveringstabletten, voedsel (rijst, bonen, ingeblikt vlees en vis, bakolie) en artikelen voor persoonlijke hygine. Dit soort pakketten heeft GAiN in het verleden ook al veelvuldig verstrekt bij rampen. GAiN Holland zamelt geld in voor de aanschaf van onder andere deze pakketten. Mensen kunnen hun doneren op bankrekeningnummer 451636015, t.n.v. GAiN Holland, o.v.v. Hulp Hati, code 920.

GAiN
Global Aid Network (GAiN) is de humanitaire hulpverleningstak van Campus Crusade for Christ International (in Nederland bekend als Agap). Een internationaal netwerk dat wil dienen door de liefde van God te laten zien. Door woord en daad, aan mensen over de hele wereld die pijn lijden en behoeftig zijn. GAiN helpt door middel van hulp- en ontwikkelingsprojecten. Wereldwijd is de organisatie met 22.000 mensen vertegenwoordigd in 191 landen. In Nederland is GAiN sinds 2007 actief.

Voor meer informatie kijkt u op: www.gainholland.org


Deel: ' Hulporganisatie Gain start actie voor Hati '


Lees ook