Bronckhorst oogst voor Burundi


ARNHEM, 20100820 -- Veel plaatsen houden in het najaar oogstdankvieringen. De oorsprong hiervan dateert van vele jaren terug: na lang werken op het land was de oogst binnen gehaald, het graan gedorst, de aardappels gerooid. Hoog tijd voor feest. En voor dankzegging als de oogst goed was. Tegenwoordig, met alle moderne machines, is het graan z geoogst. Toch is in veel dorpen de traditie om te danken voor de oogst nog springlevend. Veel oogstdankfeesten gaan tegenwoordig vergezeld van een collecte, waarbij de opbrengst naar de minder bedeelden gaat. Zo zamelen bewoners uit de regio Bronchkorst dit jaar geld in voor Burundese landbouwers.

Zaterdag 21 augustus organiseert de LTO-afdeling Bronckhorst de jaarlijkse oogstdankviering voor bewoners uit de gemeentes Bronckhorst, Zutphen en Doesburg. Op zoek naar een geschikte bestemming voor de collecte kwam LTO Bronckhorst bij Agriterra, de organisatie voor agrarische ontwikkelingssamenwerking, terecht. Agriterra steunt 254 projecten van 119 boerenorganisaties in 34 landen over de hele wereld. Al deze organisaties kunnen het geld goed gebruiken, mogelijkheden genoeg dus. Aangezien het thema van dit jaar `geloven in de toekomst' is en dat bovenal van toepassing is op de bevolking van post-conflictgebieden, viel de uiteindelijke keuze op Burundi.

In Burundi ondersteunt Agriterra de Confdration des Associations des Producteurs Agricoles pour le Dveloppement , afgekort Capad. Deze federatie is in 2003 opgericht en verenigt 72 coperaties. De organisatie timmert hard aan de weg om te groeien, de stem van haar boeren te laten horen en uit te dragen dat landbouw essentieel is voor de wederopbouw van het land. De Burundese landbouw heeft nog een lange weg te gaan. In de laatste tien jaar is de Burundese bevolking gegroeid van 6 naar 8 miljoen, terwijl de gemiddelde voedselproductie per inwoner juiste daalde van 0,91 ton in 1988-1993 naar 0,47 ton in 2008. De voedselzekerheid van het merendeel van de Burundese huishoudens is uiterst fragiel. Capad voert momenteel met hulp van Agriterra een driejaren project uit dat onder andere gericht is op het verbeteren en vermeerderen van de productie van haar leden, het beschikbaar stellen van marktinformatie en inputs, zoals kunstmest en kredieten, en het geven van trainingen in voorraadbeheer en ketenontwikkeling.

De oogstdankviering, die vooraf gegaan wordt door een oecumenische openluchtdienst, is voor iedereen vrij toegankelijk en vindt plaats bij de veldkapel langs de weg tussen Baak en Wichmond. Bij slecht weer is de dienst in de St. Martinuskerk in Baak. De viering begint om 19.30 uur.

Agriterra


Deel: ' Bronckhorst oogst voor Burundi '


Lees ook