Conferentie ‘Role Cooperative Enterprises in Financial Inclusion’


28 juni, Duisenberg Auditorium, Utrecht

Utrecht, 20120621 -- In welke mate dragen coöperaties bij aan sociale en economische ontwikkeling in arme landen? Hoe kunnen zij eraan bijdragen dat financiële diensten voor iedereen toegankelijk zijn? Deze vragen staan centraal op de conferentie ‘The Role of Cooperative Enterprises in Financial Inclusion’, die donderdag 28 juni wordt gehouden in Utrecht. Keynote speaker is Rabobank-bestuursvoorzitter Piet Moerland. De initiatiefnemers van de conferentie zijn het Nederlands Platform voor Microfinanciering (NPM) in samenwerking met de Rabobank Foundation en Oikocredit.

In 2012 is het Internationale Jaar van de Coöperaties van de Verenigde Naties (VN) door het NPM aangegrepen om haar jaarlijkse conferentie over een actueel onderwerp inhoud gegeven. Alle zestien leden van het NPM hebben zich eraan gecommitteerd om financiële dienstverlening op een verantwoorde manier open te stellen voor iedereen. Nog altijd zijn 2,7 miljard mensen uitgesloten van enige vorm van financiële dienstverlening.

Behalve Piet Moerland, bestuursvoorzitter van de Rabobank Groep, zullen ook hoogleraar Professor Hans Münkner, professor of Law of Business Organizations and Cooperative Theory aan de Universiteit van Marburg en Florian Grohs, directeur Loans & Investments van Oikocredit spreken.

Donderdag 28 juni 13.00u-18.00u
Conferentie - The role of cooperative enterprises in financial inclusion
Duisenberg Auditorium at Rabobank Nederland, Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht
Opgave voor 26 juni 2012 via
www.microfinanceplatform.nl

NPM
Nederlandse donoren en investeerders hebben zich verenigd in het Nederlands Platform voor Microfinanciering, waar Rabobank en Oikocredit lid van zijn. Het NPM heeft als doel het promoten van inclusieve financiering door Nederlandse partijen waarbij een scala van financiële diensten, waaronder microfinanciering op een verantwoorde wijze wordt aangeboden. De aangeboden financiële diensten hebben als speciaal oogmerk het verstrekken van sociaal kapitaal en het bevorderen van zelfbeschikking van vooral kleine ondernemers en armen als belangrijk instrument voor armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. De leden zijn actief in meer dan 90 landen en in 2011 hebben de 16 leden gezamenlijk 2,1 miljard dollar geïnvesteerd. (www.microfinanceplatform.nl)

1,000,000,000 leden van coöperaties wereldwijd in meer dan 100 landen, in de bank sector wereldwijd meer dan 49,000 kredietcoöperaties met 177,000,000 leden in 96 landen. De coöperatieve bank sector representeert meer dan 4,000 banken met 178,000,000 klanten en meer dan 50,000,000 leden.


Deel: ' Conferentie ‘Role Cooperative Enterprises in Financial Inclusion’ '
Lees ook