Nederlandse techniek voor de Chinese landbouw


Minder bestrijdingsmiddelen en betere oogst kunnen 1 miljard euro opbrengen

BEIJING, 20090224 -- In Beijing is vandaag een belangrijk Chinees-Nederlands lanbouwproject in aanwezigheid van de Nederlandse Ambassade en het Chinese Ministerie van Landbouw succesvol afgesloten. Het project "China Minimum Herbicide Dosering" (CMHD) heeft laten zien dat het mogelijk is 50-70% minder onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken in de teelt van mais, tarwe en soyabonen.

Omdat herbiciden het grondwater verontreinigen en ook waardevolle planten aantasten, betekent dit winst voor het milieu. Een even belangrijk resultaat is de toename van de maisopbrengst met bijna 7%. Als de methode voor dit gewas in heel China wordt ingevoerd betekent dit 1 miljard euro aan extra inkomsten.

De zogenaamde Minimum Lethale Herbicide Dosering (MLHD) is door PRI in Wageningen ontwikkeld. Boeren kunnen een minimum dosis toepassen afhankelijk van de grootte en gevoeligheid van het onkruid. Bij zulke lage doseringen is op het oog niet te zien of het onkruid afdoende is bestreden. Daarom wordt gebruik gemaakt van een planten fotosynthese meter (PPM) om het bestrijdingsresultaat te meten. Gezonde planten hebben een fotosynthese rendement van bijna 80%. Als dit gedaald is tot 20% is de bestrijding volledig geslaagd.

Tijdens het vandaag in Beijing gehouden symposium kwamen onderzoek, ontwikkeling en de resultaten van de methode uitgebreid aan de orde. Een commissie van externe deskundigen oordeelde positief over de methode. Andries Rosema, projectleider en directeur van het in Delft gevestigde EARS, introduceerde de fotosynthese meetmethode en demonstreerde bij wijze van primeur de nieuwe PPM-1000. Deze mini fotosynthesemeter is veel kleiner geworden en zal tegen een aanzienlijk lagere prijs op de markt worden gebracht. Dit meetinstrument is nu voor iedere boer betaalbaar. Naar verwachting zal deze nieuwe en goedkope meter de verdere verbreiding van de MLHD methode in China en elders in de wereld bevorderen.

Het project heeft ruim vier jaar geduurd en is uitgevoerd in de provincies Shandong, Hebei, Heilongjiang en Beijing. DLV Consultants uit Wageningen had een belangrijke adviserende rol bij het uitvoeren van de vele veldproeven en demonstraties. Verder waren diverse instanties voor landbouwkundig onderzoek en landbouw adviesdiensten bij de uitvoering van het project betrokken. Het project werd opgedragen door het Institute for the Control of Agrochemicals (ICAMA) van het Chinese Ministerie van Landbouw. Het project is mede-gefinancierd door het ORET programma van de Nederlandse regering.

EARS Holding BV


Deel: ' Nederlandse techniek voor de Chinese landbouw '
Lees ook