Lokale politici tegen fusie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland


AMSTERDAM, 20111125 -- Een meerderheid van de gemeentebestuurders en gemeenteraadsleden uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is tegen het plan van minister Donner om de drie provincies samen te voegen. Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ergo onder 475 gemeenteraadsleden, wethou-ders en burgemeesters in de drie provincies. De afwijzende houding is aangetroffen in alle drie de pro-vincies en bij lokale politici van nagenoeg alle partijen, ook van het CDA en de VVD. De lokale politici van CDA- en VVD-huize oordelen dus heel anders over de fusie dan hun partijgenoten in de Tweede Kamer, die de fusie wél steunen.

Uit het onderzoek van Ergo blijkt dat 62 procent van de gemeentebestuurders en raadsleden tegen een fusie van de drie provincies is. In alle drie de provincies is het aantal tegenstanders groter dan het aantal voorstanders. Opvallend is dat ook onder de CDA-politici en VVD-politici het draagvlak voor de fusie beperkt is. Bij de VVD zijn er ongeveer net zoveel voorstanders als tegenstanders. Onder CDA raadsleden en –wethouders is de weerstand nog groter, tweederde is tegen de fusie. Donners eigen achterban in de gemeenten is blijkbaar (nog) niet overtuigd van de voordelen van de voorgenomen fusie.

De voorstanders van de fusie verwachten dat de nieuwe provincie meer slagkracht zal krijgen en dat de schaalvergroting tot kostenbesparing zal leiden. De tegenstanders stellen dat door de schaalvergroting een te grote bestuurlijke afstand zal ontstaan tussen provincie en gemeenten. Bovendien gelooft men niet dat een fusie tot grotere efficiency zal leiden, men vreest veeleer het tegendeel.

Over wie het laatste woord over de fusie moet hebben, wordt door de ondervraagden uiteenlopend gedacht. Een derde van de lokale politici vindt dat de rijksoverheid (kabinet en Tweede Kamer) uiteindelijk over de fusie moet beslissen. Maar een even grote groep gemeentebestuurders en raadsleden vindt dat het besluit over een fusie door de inwoners van de provincies zelf, via een referendum, genomen moet worden. Weer anderen vinden dat de provincies het zelf moeten bepalen. 

Mocht de fusie toch doorgaan, dan wordt Amsterdam het meest geschikt gevonden als nieuwe provinciehoofdstad. Dit is vooral de mening van de bestuurders en raadsleden uit Noord-Holland, en ook van een aantal collega’s uit Flevoland. De gemeentelijke politici uit de provincie Utrecht geven vaker de voorkeur aan de eigen Domstad als hoofdstad van de nieuwe superprovincie. 

Voor nadere informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met onderzoeksbureau Ergo: dhr. M. Valk of dhr. H. Heinen (020-6272100). 

De onderzoeksresultaten zijn via de volgende link te downloaden:

https://www.ergo.nl/rapporten/Ergo_onderzoek_fusie_provincies_november_2011.pdf

Algemene info over Ergo: www.ergo.nl


Deel: ' Lokale politici tegen fusie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland '


Lees ook