Praktijk voor ouderenpastoraat en stervensbegeleiding


HARDENBERG, 20080109 -- Van oudsher wordt er vanuit de kerken veel gedaan aan ouderenpastoraat en stervensbegeleiding. Doordat veel mensen niet meer zijn aangesloten bij een kerkgenootschap, of doordat vanuit de kerken te weinig menskracht beschikbaar is, ontstaat er steeds meer behoefte aan pastorale bearbeiding. Vanaf 9 januari 2008 start P.J. van Houdt te Hardenberg daarom een unieke praktijk in Oost-Nederland voor degenen die behoefte hebben aan pastoraat en / of stervensbegeleiding. Zowel particulieren als organisaties, ongeacht kerkelijke achtergrond, kunnen hem inhuren. De gesprekken vinden gewoon plaats in de vertrouwelijke omgeving van eigen huis en haard.

Als pastoraal werker heeft Van Houdt veel ervaring met ouderenpastoraat opgedaan. In diverse kerkelijke gemeentes van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) heeft hij in die functie gediend. Hierbij kwam hij veel in aanraking met ouderen. Ook heeft hij regelmatig een begrafenisdienst geleid. Tijdens deze werkzaamheden bleek hoeveel behoefte ouderen hebben aan pastoraat in de laatste jaren of dagen van hun leven. Desondanks zegt Van Houdt hierover: "Door de beperkte aanstellingen die ik had kon ik niet voldoen aan de grote vraag naar pastorale gesprekken over zingeving, sterven, geloof en eenzaamheid. Door nu voor mezelf te beginnen kan ik iedereen zoveel gesprekstijd bieden als nodig is. De verwerking van het bericht dat het einde van het leven in zicht komt is vaak moeilijk. In een terminale fase komen vaak vragen naar boven als: `Mag ik sterven of moet ik nog leven?' Maar ook vragen over God komen dan op. Het is zeer waardevol om over deze vragen met iemand te praten. Door mijn ervaring met dit werk kan ik goed luisteren, meeleven, meedenken en, waar mogelijk, daadwerkelijke hulp bieden. Door mijn kennis van de Bijbel denk ik op zingevingsvragen en vragen rond het sterven een zinvol antwoord te kunnen geven"

Ook mensen die op zoek zijn naar iemand die kan spreken tijdens een begrafenis kunnen bij Van Houdt terecht. Als pastoraal werker heeft hij daarmee veel ervaring opgedaan. Zowel met het uitspreken van een In Memoriam als met een overdenking met een troostvol woord vanuit de Bijbel. Al naar gelang de familie dat aangeeft.
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor nabestaanden om tijdens of na deze moeilijke momenten een goed gesprek te hebben. Van Houdt kan met u praten, naar u luisteren of samen met u uit de Bijbel lezen. Hij wil graag een boodschap van troost en hoop meegeven aan hen die dat nodig hebben.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken dan kunt u terecht op www.pjvanhoudt.nl of neem vrijblijvend contact op via mail@pjvanhoudt.nl. Ook informatie over de tarieven van Van Houdt staat op de website vermeld


Deel: ' Praktijk voor ouderenpastoraat en stervensbegeleiding van start '
Lees ook