Lezing "Michaël-Sophia in nomine Christi"


Inleiding op leven en werk van Valentin Tomberg

AMSTERDAM, 20150117 -- Onder bovengenoemde titel zal met deze inleiding de eerste van 18 wekelijkse zondagmiddagsvoorlezingen over diens nog te verschijnen werk “Jezus van Nazareth en het mysterie van de heilige Graal” beginnen, en wel met deel 2: “Antroposofische beschouwingen over het Nieuwe Testament en de Openbaringen van Johannes”, nadat de 12 hoofdstukken uit deel 1: “Antroposofische beschouwingen over het Oude Testament” verleden voorjaar in de Slotkapel te Oud-Zuylen ten gehore werden gebracht.

Deze lezingen door de vertaler en uitgever Robert Jan Kelder onder de titel "Het Nieuwe Christendom (II) - Ter herkerstening van de Lage landen" zijn bedoeld als een inleiding op de antroposofie, met ruimte voor gesprek, en vinden plaats in het kader van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)

Deze nieuwe orde heeft als haar lijfspreuk “Michaël-Sophia in nomine Christi” gekozen in aansluiting op de woorden van Valentin Tomberg (1900-1973) in zijn eerste voordracht “De nieuwe Michaëlgemeenschap en haar betekenis voor de toekomst” uit zijn zeven voor de Antroposofische Vereniging  te Rotterdam in 1938 gehouden voordrachten, gepubliceerd als “Innerlijke Ontwikkeling en de Christelijke Rozenkruizersweg” (Achamoth 2014, verkrijgbaar via boekhandel De Zaailing),  waarin een nieuwe, spirituele ridderschap onder die naam in uitzicht wordt gesteld, die echter pas in veel latere tijden zal worden verwezenlijkt.

Bij de overwegend positieve bespreking in het antroposofische maandblad “Motief” van dit eerste Nederlandstalige werk van deze christelijke hermetist, dat binnenkort gevolgd zal worden door “De vier Christusoffers en het verschijnen van Christus in het etherische”, voordrachten gehouden in Rotterdam in 1939, werd er echter een tweetal onjuiste beweringen gemaakt, die terug te voeren zijn op het smaadschrift “Der Fall Tomberg” van Sergej Prokofieff.  In een reactie daarop van de Duitse en Nederlandse uitgevers van Valentin Tomberg, Catharina Barker en schrijver dezes, wordt getracht deze helaas ook hier te lande wijdverspreide vooroordelen en misvattingen recht te zetten (zie onderstaand leesblog onder de titel “Ter rehabilitatie en eerherstel van Valentin Tomberg"). De inleiding op diens leven en werk op zondagmiddag 25 januari 2015 van 14.30 tot 18 uur kan er dus niet om heen om ook deze noodzakelijke rechtzetting trachten verder te onderbouwen.

Noot: Vanwege de beperkte ruimte zijn aanmeldingen verplicht (in het geval van te vele meldingen, kan naar een grotere ruimte worden uitgeweken). Er wordt een vrije bijdrage gevraagd. Tevens is er een mogelijkheid om een gezamenlijke maaltijd voor te bereiden.

Info en aanmelding:  Robert Jan Kelder, info@willehalm.nl; Tel. 020-6944572


Deel: ' Lezing "Michaël-Sophia in nomine Christi" '


Lees ook