Hoorstichting pleit voor brede invoering volumebegrenzer

Initiatief van APPLE verdient navolging van overige producenten

LEIDEN, 20060331 -- De Nationale Hoorstichting juicht het besluit toe van de firma Apple om software ter beschikking te stellen, waarmee het maximale volume op de iPod kan worden ingesteld. Herman ten Berge, directeur van de Nationale Hoorstichting, hoopt dat het een aanmoediging is voor de andere producenten om ook snel maatregelen te treffen. "De populaire i-Pod en MP3-speler zijn er momenteel de oorzaak van dat veel jongeren worden blootgesteld aan te hoge geluidniveaus. Het is onacceptabel dat circa 20.000 jongeren jaarlijks hun gehoor langzaam maar zeker onherstelbaar beschadigen, mede als gevolg van deze spelers."


Gegeven de algehele onderschatting van de gevaren verwacht de Nationale Hoorstichting dat de producenten van geluidsdragers op drie punten hun verantwoordelijkheid nemen:
- Objectieve en duidelijke informatie over de maximaal haalbare uitgangsniveaus van iedere speler;
- Proactieve communicatie (op verpakkingen, handleidingen, websites, etc) over de risico's van gehoorbeschadiging, als gevolg van het luisteren naar te harde muziek;
- Actieve preventieve maatregelen, zoals de invoering van geluidsbegrenzers.

Deel: ' Hoorstichting prijst Apple voor volumebegrenzer op iPod '
Lees ook