NIGZ bezorgd over alcoholproblematiek ouderen


WOERDEN, 20061109 -- De alcoholproblematiek onder ouderen is in de laatste tien jaar vrijwel verdubbeld. En bij vrouwen is deze stijging nog groter. Van de bij de verslavingszorg ingeschreven alcoholclinten boven de 55 jaar is bijna eenderde een vrouw. Beneden de 55 jaar is dit een kwart. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem die vandaag door de Stichting Informatievoorziening Zorg worden gepubliceerd. Het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ maakt zich zorgen over deze trend en vraagt zich af of er, net als bij de jeugd, een relatie ligt met de beschikbaarheid van alcohol in onze samenleving.

De media leggen veel nadruk op het alcoholgebruik onder de jeugd. Terecht, gezien de stijging daarvan. Maar in alle stilte ontwikkelt zich een problematiek die even zorgelijk is: alcoholproblemen onder ouderen.

Ouderen: meer dagelijks gebruik
De cijfers spreken voor zich: rekening houdend met het aandeel 55-plussers in onze maatschappij stijgt het aantal oudere alcoholclinten in de verslavingszorg in tien jaar met 91 %. Dit maakt dat inmiddels 20 % van de alcoholclinten 55 jaar of ouder is, tien jaar geleden was dit nog 13 %. En bij vrouwen zijn de cijfers nog zorgwekkender.
Bij oudere alcoholclinten treft men meer dagelijks gebruik aan dan bij hun jongere lotgenoten (77 % tegenover 71 %). En zij melden zich relatief later bij de verslavingszorg.

Het NIGZ constateert dat er zowel bij de jeugd als bij senioren een zorgelijke ontwikkeling gaande is. De vraag is of dit samenhangt met het feit dat deze leeftijdsgroepen naar verhouding meer drinksituaties tegenkomen en meer te besteden hebben. Niet voor niets zijn er onder de oudere alcoholclinten naar verhouding meer huiseigenaren. En van de jeugd is bekend dat zij vaak ongemerkt gesponsord worden door de ouders, gezien de vlucht die het thuis indrinken heeft genomen.

Gezien de toename van schrijnende gevallen waarmee de Alcoholinfolijn dagelijks wordt geconfronteerd en met de toenemende vergrijzing van onze samenleving in het achterhoofd vraagt de problematiek onder ouderen minstens evenveel aandacht als die onder de jeugd.
Dus roept het NIGZ de landelijke en lokale overheid op het thema alcohol en ouderen systematisch onderdeel te laten zijn van hun zorgbeleid.

De Alcoholinfolijn is te bereiken op 0900 - 500 20 21 (10 ct/min). Het rapport is te vinden op www.alcoholinfo.nl.


Deel: ' NIGZ bezorgd over alcoholproblematiek ouderen '
Lees ook