Alcohol- en drugscontroles van Alcohol Security werken doeltreffend


DUIVEN, 20121012 -- Sinds maart 2012 verricht Alcohol Security preventieve alcohol- en drugscontroles bij bedrijven en instellingen. Sindsdien is het gebruik van alcohol en drugs van de betrokken medewerkers aanmerkelijk gedaald. Daarmee is het doel bereikt: een betere veiligheid creëren en behouden voor medewerkers en hun omgeving.

Aanleiding preventieve controles
Bedrijven laten preventieve controles verrichten om de veiligheid van medewerkers en hun leefomgeving te verbeteren. De controles worden binnen een variëteit aan sectoren verricht, zoals transport- en bouwbedrijven, industrie en scholen. Ook wordt er preventief gecontroleerd bij grote evenementen en alcoholvrije feesten (de zogenoemde Fris-feesten). 

Aantoonbare vermindering alcoholpromillage
Begin 2012 is gestart met preventieve controles bij een viertal bedrijven. Na een aantal reguliere metingen zijn de positieve scores nihil. Ook is bij medewerkers het bewustzijn gecreëerd dat alcohol- en drugsvrij rijden en werken zijn vruchten afwerpt. Preventieve controles kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan een vermindering van het alcohol- en drugsgebruik in de werksfeer.

Start preventieve controles met drugshonden
Op 11 oktober 2012 startte Alcohol Security met controles op scholen en bij bedrijven door gebruik te maken van drugshonden. Hiermee wordt beoogd om op een relatief laagdrempelige manier de werk- en schoolomgeving drugsvrij te maken en houden. Ook heeft deze methode een sterk preventieve werking.

Preventieve controles:  protocol altijd onderdeel van het beleidsplan
Voor de arbeidsrechtelijke kant dient het alcohol- en drugsprotocol altijd deel uit te maken van het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het bedrijf of de school. De OR heeft hierover ook instemmingsrecht. In het protocol worden zaken vastgelegd als: privacy van de betrokkene, de manier van controleren, de testmethode, de grenzen die worden gehanteerd en welke maatregelen er worden getroffen bij een positieve score. Dit kan variëren van het intrekken van verlofdagen tot schorsing of ontslag op staande voet bij herhaaldelijke positieve scores.

Toekomst
Steeds meer bedrijven, scholen en instellingen nemen lifestyle waarden over die helemaal van nu èn de toekomst zijn, zoals gezond eten en bewegen. Ook veilig en verantwoord werken, studeren en feesten sluiten hierbij naadloos aan. Bedrijven en instellingen zullen vaker  preventieve alcohol- en drugscontroles inzetten. Met een toenemende veiligheid in het verkeer, op het werk en tijdens een feest tot gevolg.


Deel: ' Alcohol- en drugscontroles van Alcohol Security werken doeltreffend '
Lees ook