Vanaf 2014 neemt gebruik harddrugs in Nederland explosief toe


HAARLEM, 20130329 -- Als we er vanuit gaan dat de plannen van Minister Opstelten ten aanzien van de limiet op het THC percentage in cannabisproducten doorgaan, en cannabis met meer dan 15 procent THC op lijst I van de Opiumwet wordt geplaatst, zullen de statistieken inzake hard-drugsgebruik in Nederland spectaculair veranderen.

Vanaf 2014 neemt gebruik harddrugs in Nederland explosief toe“Zware cannabis”, zoals cannabis met meer dan 15 procent THC wordt benoemd door de 'experts' die zich met deze materie bezig houden, wordt vanaf 1 Januari 2014 namelijk beschouwd als een hard drug, en wettelijk gelijk behandeld als cocaïne, heroïne, crack en speed.

We mogen aannemen dat, als 'zware cannabis' niet langer in de coffeeshops verkocht mag worden, er buiten de coffeeshops een levendige handel in deze 'nieuwe' hard drug zal ontstaan, op de onbeheersbare zwarte markt, de markt van alle leeftijden en voor elk wat wils.

“Zware cannabis” wordt dan opgenomen in het assortiment van de poly-drug dealers, naast cocaine, heroine, etc., waarmee de 40 jaar door de coffeeshops bewaakte 'scheiding der markten' volledig te niet wordt gedaan.

Het Trimbos Instituut wist vorig jaar juli te melden dat het gemiddelde THC percentage in wiet dat via coffeeshops verkocht wordt, tussen de 15 – 18 procent ligt, hetgeen zoveel wil zeggen dat coffeeshops straks geen wiet en hash meer mogen verkopen. Dat zou dus betekenen dat de cannabisconsumenten niet meer naar de coffeeshops gaan, maar hun rookwaar op straat gaan kopen, met het faillissement van de laatste 650 coffeeshops en het succesvolle gedoogbeleid als gevolg.

Er bestaat al decennia onduidelijkheid over het aantal cannabisconsumenten in Nederland, maar als we er vanuit gaan dat rond een miljoen mensen, al dan niet regelmatig, cannabis gebruiken, komen er dus in 2014 zo'n 1 miljoen hard drug gebruikers bij!
Dan heeft Opstelten er met een pennestreek voor gezorgd dat de statistieken ten aanzien van hard drug gebruikers in Nederland tot de slechtste ter wereld behoren, een blamage van formaat!

Deze nieuwe 'Opstelter' zal nog meer overlast en criminaliteit veroorzaken dan de Wietpas dagelijks in het Zuiden veroorzaakt, waar nu 'slechts' de buitenlandse cannabisconsument op straat koopt, er komen straks honderdduizenden Nederlandse cannabisliefhebbers bij.

[Opstelten the enforcer] Onze Minister van Justitie begrijpt er werkelijk niets van, en de vele ja-knikkers die hij in dienst heeft genomen om Wietpas en THC rapporten te produceren al helemaal niet, voor hen is het slechts een goed betaalde opdracht. Zij hebben geen idee van wat er speelt in de cannabiscultuur, zij 'verlagen' zich immers niet tot het niveau van de cannabisconsument, de bevolkingsgroep die zij denken te moeten beschermen tegen buitenlandse gelijkdenkenden en 'zware cannabis'.

De Minister en zijn volgelingen beseffen blijkbaar niet dat de criminaliteit rond de cannabishandel verder zal verharden, en meer geweld, en dus meer (dodelijke) slachtoffers zal veroorzaken. Onze beleidsmakers hebben geen idee van de huidige situatie op de Nederlandse cannabis markt.

Nederwiet wordt steeds meer geimporteerd van uit andere EU landen, hetgeen het gevolg is van de spijkerharde aanpak van de z.g. 'hennepkwekers' door de Hennep Task Force. De toenemende import van 'Nederwiet' uit de ons omringende landen zal automatisch leiden tot (meer) bendevorming, zoals destijds rond de import van de grote hasj transporten, voor het Nederwiet tijdperk, en het leidt tot grootscheepse kapitaalvlucht, zoals voor het Nederwiet tijdperk.

Ook op economisch gebied is het invoeren van een THC limiet op cannabis dus een slecht idee. De met deze maatregel veroorzaakte drooglegging van de coffeeshops zal tevens leiden tot ruim 6000 werkloze ex-coffeeshopmedewerkers, en een verlies voor de Staatskas van €400 miljoen per jaar, dat is namelijk de gezamenlijke, jaarlijkse belasting afdracht van de 650 coffeeshops.

Het bestrijden van de criminele uitwassen, veroorzaakt door de plaatsing van 'zware cannabis' op lijst I van de Opiumwet, zou een veelvoud gaan kosten van de huidige opbrengst uit de coffeeshopbranche.

Het bovenstaande zou onze regering tot nadenken moeten stemmen, want dat is het logische gevolg van slecht 'voordenken', een werkwoord dat in de vocabulaire van Opstelten & Co blijkbaar niet voorkomt.

Nol van Schaik.
Softdrugs detaillist sinds 1991.

Bron: CoffeeshopNieuws.nlDeel: ' Vanaf 2014 neemt gebruik harddrugs in Nederland explosief toe '
Lees ook