Libertarische Partij: ‘Overheid stop alle anti-rokersmaatregelen’


Libertarische Partij: ‘Overheid moet alle anti-rokersmaatregelen stoppen’

DEN HAAG, 20130204 -- De afgelopen weken stond het roken weer midden in de belangstelling van politiek Den Haag. Een Tweede-Kamermeerderheid onder aanvoering van de ChristenUnie wil kleine café’s weer dwingen tot een rookverbod. En het kabinet omarmt de wens van de Europese Unie om fabrikanten te dwingen om afschrikwekkende afbeeldingen op sigarettenpakjes te plaatsen. De Libertarische Partij wil dat alle antirookmaatregelen zo snel mogelijk van tafel gaan.

Kruistocht

LP-voorzitter Toine Manders: ‘De ChristenUnie motiveerde zijn motie voor een volledig rookverbod door te verwijzen naar het veelvuldige misbruik van de uitzondering voor kleine café’s. Maar hoe legitiem is dat argument? Wanneer de overheid een bepaalde regel niet kan handhaven, is dat geen reden om de regels nog strenger te maken. In kleine café’s is er niemand die gedwongen wordt om andermans tabaksrook in te ademen. En dus is een verbod onzinnig.’

Onheilspellend

Volgens de libertarische filosofie is het eigen lichaam een onvervreemdbaar eigendom van ieder individu. Wat je met je lichaam doet is je eigen zaak, zolang je er anderen geen schade mee doet. De huidige trend van de overheid om niet alleen achter de voordeur, maar ook achter de cafédeur invloed uit te willen oefenen, druist in tegen de soevereiniteit van het individu. Manders: ‘Een Tweede Kamer-meerderheid beschouwt de Nederlandse burger als iemand die niet in staat is de juiste beslissingen voor zichzelf te nemen. Dat is een onheilspellende ontwikkeling.’

Schaf accijns en rookverboden af!

De LP is tegen elke overheidsbemoeienis met het gebruik van genotsmiddelen door burgers. De accijns op tabak zou dan ook zo snel mogelijk moeten worden afgeschaft. Rookverboden zijn een zaak tussen mensen onderling. Wanneer een school of café het roken wil verbieden, is daar geen overheid voor nodig.

De Libertarische Partij staat voor meer vrijheid, minder overheid, en minimale belastingen en regeldruk. De slogan van de partij luidt: ‘De overheid is het probleem, niet de oplossing’. De LP doet in 2014 in verschillende gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.


Deel: ' Libertarische Partij ‘Overheid stop alle anti-rokersmaatregelen’ '
Lees ook