JCI Rotterdam Haven viert Sinterklaasfeest met gehandicapte kinderen


ROTTERDAM, 20061206 -- JCI Rotterdam Haven (JKRH) vierde op 5 december 2006 een uitbundig Sinterklaasfeest met bijna 100 verstandelijk gehandicapte kinderen en hun 35 begeleiders uit de ASVZ kliniek in Rotterdam-Lombardijen.

Op dinsdagmiddag 5 december werd ASVZ Zuid West in Rotterdam-Lombardijen vereerd met een bezoek van Sinterklaas. De goedheiligman en zijn 3 pieten werden door bijna 100 enthousiaste kinderen ontvangen voor een geweldig sinterklaasfeest.

Deze keer niet te paard, maar met wegwijs-piet achter het stuur, gingen de Sint en zijn pieten op weg naar de kinderen in Lombardijen, alwaar de Sint en zijn 3 pieten met open armen en gezang werden ontvangen. Sinterklaas had zijn huiswerk goed gedaan en wist over ieder een leuk verhaaltje te vertellen. De pepernoten en cadeautjes werden dankbaar door de kinderen in ontvangst genomen. Er is veel gelachen en zo nu en dan ook een traantje weggepinkt. Op deze middag werden niet alleen de kinderen verblijd met dit bezoek van Sinterklaas en zijn 3 pietermannen, onderweg kregen ook een aantal automobilisten wat pepernoten in de hand gedrukt om deze sinterklaasdag mee te vieren.

De Sint en zijn pieten waren zeer tevreden over het verloop van deze bijzondere dag. Ook de schoencadeautjes van piet Appie en piet Heijn werden zeer gewaardeerd. "Het was een fantastische middag met een groep geweldige kinderen. We kijken ieder jaar weer met veel plezier uit om dit feest te mogen vieren. Ik wil dan ook iedereen bedanken die dit jaar weer hun (financile) steun heeft gegeven zodat wij deze middag weer tot stand hebben kunnen brengen", aldus de JKRH Sinterklaas.

ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De kinderafdeling van ASVZ Zuid West bevindt zich in Rotterdam-Lombardijen. Op deze speciaal voor kinderen met een verstandelijke handicap ingerichte locatie biedt ASVZ Zuid West begeleiding, zorg en ondersteuning afgestemd op de individuele zorgbehoefte van deze kinderen. Dit kan zijn door aangepaste vorm van wonen, dagbesteding en begeleiden van de kinderen. Aan deze bijzondere zorginstantie en de kinderen wilde Sinterklaas dit jaar eens extra de aandacht kunnen geven.

Dit sinterklaasfeest behoort tot n van de jaarlijkse projecten van JCI Rotterdam Haven. Ieder jaar initieert deze kamer het sinterklaas-project voor kinderen die niet in de gelegenheid zijn het sinterklaasfeest thuis te vieren zoals de meesten kinderen dat kunnen. Een initiatief dat tot stand komt door de inzet van een enthousiast team van mensen van de kamer "Rotterdam Haven" en het Rotterdamse bedrijfsleven.

JCI is een wereldwijd netwerk voor persoonlijke ontwikkeling voor ondernemende mensen tot 40 jaar. De missie van JCI is het creren van positieve verandering in de maatschappij door een actieve opstelling van de leden waarbij persoonlijke ontwikkeling centraal staat. De organisatie heeft geen politieke of religieuze achtergrond. JCI telt meer dan 200.000 leden in ruim 100 landen en 6.000 lokale afdelingen. Junior Kamer Nederland telt bijna 2.300 leden verdeeld in 96 afdelingen.

Foto: www.jkrh.nl/hermanupload/SinterklaasASVZ.jpg


Deel: ' JCI Rotterdam Haven viert Sinterklaasfeest met gehandicapte kinderen '
Lees ook