Twee ebooks over het vastzetten en uitzetten van asielzoekers


Mag je mensen zonder strafblad opsluiten?

DEN HAAG, 20130424 -- PixelPerfect Publications publiceert twee ebooks over het vastzetten en uitzetten van vreemdelingen: Grensgevangenen en Over de grens. De uitgaven zijn bedoeld als voeding voor de actuele discussie over dit onderwerp. Staatsecretaris Teeven kon recentelijk op het nippertje aanblijven na de zelfmoord van asielzoeker Alexander Dolmatov. Ook over het strafbaar stellen van 'illegaal' verblijf in Nederland is de discussie geopend. De twee doorwrochte studies van Autonoom Centrum kunnen kosteloos worden gedownload en doorgegeven via de website van de uitgever www.pixelperfectpublications.com

Campagne Amnesty International

Op 5 mei begint Amnesty International een landelijke campagne om een beter lot te bepleiten voor vreemdelingen zonder documenten in detentie. Die dag wordt voor deze actie in onder meer Den Haag een regionale aftrap gegeven met een 'vrijheidsdebat' over dit onderwerp www.vredeskapel.nl

Over Over de grens

Verwijdering van vluchtelingen en migranten is het sluitstuk van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Met dit beleid probeert de overheid migratie te beheersen en te reguleren. Uitsluiting en opsluiting van vluchtelingen en mensen zonder papieren zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. Het verwijderingsapparaat houdt regelmatig grote schoonmaak. Vreemdelingenpolitie, de Immigratiedienst en de Marechaussee werken hier aan mee. Voor de detentie die aan verwijdering voorafgaat zijn nieuwe uitzetcentra in gebruik genomen.

Hoe is dit beleid zo ver gekomen? Wat is de praktijk van de verwijderingen in de afgelopen jaren? Wie zijn de mensen die verwijderbaar worden genoemd en wat overkomt hen?

Over de grens probeert antwoord te geven op deze vragen. Het boek behandelt het overheidsbeleid en de uitvoering hiervan. De verhalen van vluchtelingen en migranten die er aan zijn onderworpen, krijgen ook een plaats. Ook bevat het boek een alternatieve visie op migratie en een oproep tot actie tegen verwijderingen.

Over de grens is in 2004 in boekvorm verschenen bij het Autonoom Centrum. PixelPerfect publiceert de inhoud integraal als ebook, als voeding voor de aanhoudende discussie over een in vele ogen onmenselijk beleid.

Directe link https://www.pixelperfectpublications.com/overdegrens.php

Over Grensgevangenen

Grensgevangenen is een boek over de detentie van vluchtelingen en illegalen. Waarom sluiten we ze op? Wat zegt deze detentie over onze cultuur en hoe kunnen we komen tot een menswaardiger omgang met de 'vreemdeling'?

'Grensgevangenen' geeft een overzicht van de ontwikkelingen van vreemdelingendetentie in de periode 1983 tot 1998. Het boek behandelt de geschiedenis, de juridische basis, een cultuurkritiek, het verslag van de hoorzitting, een rondetafelgesprek, impressies vanachter de gevangenismuren en bevat verhalen van vluchtelingen en illegalen.

Dit boek is een weerslag van het werk van het Autonoom Centrum rond vreemdelingendetentie in de jaren negentig. De auteurs willen hiermee een bijdrage leveren aan een verbreding van de kritiek op het opsluiten van vluchtelingen en 'illegalen'. Ze hopen dat dit boek anderen stimuleert om deel te nemen aan de kritische discussie over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Grensgevangenen is in 1998 in boekvorm verschenen bij het Autonoom Centrum. PixelPerfect publiceert de inhoud integraal als ebook, als voeding voor de aanhoudende discussie over een in vele ogen onmenselijk beleid.

Directe link https://www.pixelperfectpublications.com/grensgevangenen.php


Deel: ' Twee ebooks over het vastzetten en uitzetten van asielzoekers '


Lees ook