Shari'a in het Westen? Dag van de Mensenrechten Lezing door John Witte


NIJMEGEN, 20101124 -- Het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert een Dag van de Mensenrechten Lezing over de vraag hoe Westerse, seculiere landen om moeten gaan met de wensen en principes van religieuze minderheden. Spreker is de Amerikaanse specialist in huwelijksrecht en religieuze vrijheid, John Witte. Piet-Hein van Kempen en Jan-Jaap de Ruiter reageren op zijn lezing. De lezing vindt plaats op dinsdag 7 december 2010 van 20.00 - 22.00 uur in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2.

De Shari'a staat gelijk aan schendingen van de mensenrechten. Religieuze en seculiere wetten gaan niet samen. Punt uit. Dat waren de reacties toen de Britse aartsbisschop Rowan Williams in 2008 opmerkte dat het `onvermijdelijk' zou zijn om islamitische religieuze familiewetten op te nemen in het Engelse rechtssysteem.

Toch is het nog maar enkele decennia geleden dat ook in westerse landen huwelijk, opvoeding en echtscheiding door religieus genspireerde wetten werden geregeld. De meeste van die wetten zijn verdwenen of aangepast om meer individuele vrijheid en meer gelijkheid tussen man en vrouw tot stand te brengen. Daardoor is de hele familiaire sfeer geseculariseerd en geprivatiseerd.

Veel moslims die in westerse landen wonen, kunnen zich daar niet in vinden. Voor hen is het vanzelfsprekend dat familiekwesties op basis van religieuze voorschriften worden geregeld. Zij beroepen zich op de vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod om daarvoor ruimte te krijgen. Is dat beroep terecht? Hoe dient een seculiere staat om te gaan met de wensen en principes van religieuze minderheden?

De Amerikaanse specialist in huwelijksrecht en religieuze vrijheid, John Witte geeft zijn visie op deze vragen. Piet Hein van Kempen en Jan Jaap de Ruiter reageren op zijn lezing.

De voertaal is Engels.

Sprekers
Prof. John Witte is hoogleraar Rechtsgeleerdheid aan Emory University (Atlanta, VS). Hij is gespecialiseerd in religieuze vrijheid, rechtsgeschiedenis en huwelijksrecht. Hij leidt n van de grootste onderzoeksprogramma's naar religie en mensenrechten ter wereld en zijn werk is in diverse talen uitgegeven. Witte, een veelgevraagd spreker, is door de studenten van Emory Law al tien keer gekozen tot `beste docent'.
Prof.mr. Piet Hein van Kempen is hoogleraar Rechten van de mens en hoogleraar Straf- en procesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Dr. Jan Jaap de Ruiter is arabist aan de Universiteit van Tilburg.
Prof.dr. Thomas Mertens, hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is gespreksleider.

Meer informatie op www.ru.nl/sp/sharia


Deel: ' Shari'a in het Westen? Dag van de Mensenrechten Lezing door John Witte '




Lees ook