Uitspraak kantonrechter legt bom onder het appartementsrecht


MIDDELBURG, 20170612 -- Op 7 juni 2016 heeft de kantonrechter te Middelburg een bom gelegd onder het appartementsrecht. Een onterecht tegengehouden verkoop van een appartement is door de kantonrechter te Middelburg niet bestraft. De eigenaresse had de Vereniging van Eigenaren (VvE) aansprakelijk gesteld voor de financiele schade die zij geleden had door het tegenhouden van de overdracht. De eigenaresse zit nu na bijna drie jaar na deze mislukte overdracht nog steeds vast aan het appartement. De koper heeft inmiddels een ander appartement gekocht. De eigenaresse kan dus feitelijk niet vrijelijk over haar eigendom beschikken. Door deze uitspraak is de macht van VvE enorm toegenomen.

In de zaak tussen de Vereniging van Eigenaren 'de Middelburcht', te Middelburg, en een VvE lid hield de penningmeester van deze VvE de verkoop tegen van een appartement vanwege een vermeende openstaande schuld van het VvE lid. In een eerdere rechtszaak over deze vermeende schuld was echter enkele dagen voor de overdracht bepaald dat niet het lid van de VvE maar juist de VvE zelf een schuld had bij het lid.

Toch wist de penningmeester, een gepensioneerde advocaat, in strijd met deze uitspraak de notaris zo zwaar onder druk te zetten dat deze de overdracht niet durfde te laten passeren. Daarop vroeg het VvE lid het oordeel van de kantonrechter en wilde zij schadeloos gesteld worden. De kantonrechter gaf 7 juni onverwacht de penningmeester van de VvE gelijk en veroordeelde de eigenaar van het appartement tot betaling van de proceskosten. Ook de advocaat van het VvE lid is verbijsterd door de uitspraak.

In een eerdere rechtszaak had het VvE lid met succes het verplichte lidmaatschap van de Dienstenvereniging betwist. Zij had ook alle betalingen aan de Dienstenvereniging gestopt, waarop de VvE de teveel betaalde stookkosten niet wilde uitbetalen. Na deze uitspraak is de VvE in hoger beroep gegaan en meende op basis van dit hoger beroep de overdracht te kunnen tegenhouden. Maar ook het hoger beroep werd door het VvE lid gewonnen.

De huidige uitspraak is voor de eigenaar niet acceptabel en zal ook in hoger beroep worden bestreden. Het lid is niet de enige die met deze VvE in de rechtszaal haar recht probeert te halen. Momenteel is deze VvE in een elftal rechtszaken verwikkeld. De afgelopen jaren is de kantonrechter te Middelburg deze VvE in vele rechtszaken tegengekomen. Het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in gaat komen. De conflicten zijn van uiteenlopende aard, zoals hoogte VvE bijdrage, woonrecht, verplicht lidmaatschap Dienstenvereniging, inzage boekhouding, beleid van parkeerplaatsen, vrijheid van meningsuiting en legitimiteit bestuur.


Deel: ' Uitspraak kantonrechter legt bom onder het appartementsrecht '
Lees ook