Ouder wordend oog staat centraal op speciale dag


AMSTERDAM, 20151017 -- Nederland telt ongeveer 1,4 miljoen inwoners met een oogaandoening. Dit aantal zal de komende jaren onder meer door de vergrijzing nog fors toenemen. Op 31 oktober organiseert VUmc daarom samen met de Oogvereniging een voorlichtingsbijeenkomst met als thema ‘Goed Ziend Ouder Worden’. Tijdens de bijeenkomst kunnen ouderen lezingen van artsen bijwonen over aandoeningen van het ouder wordende oog en wat daaraan te doen valt.

‘Het ouder worden gaat boven een bepaalde leeftijd gepaard met het verminderen van functie,’ aldus drs. Eelco Rietveld, oogarts bij VUmc met als subspecialisme de behandeling van glaucoom. ‘Bij het ouder worden laten de zintuigen het geleidelijk aan wat afweten. Het gehoor wordt minder, de hoge tonen verdwijnen en het oog heeft een leesbril nodig. Daarnaast krijgen ouderen aandoeningen zoals staar, die wel specifiek op oudere leeftijd voorkomen.’

‘Goed Ziend Ouder Worden’

Op de informatiebijeenkomst Goed Ziend Ouder Worden zal meer verteld worden over de normale veroudering van het oog, en zullen verschillende oogartsen van VUmc ingaan op leeftijdsgebonden aandoeningen van het oog als staar, netvliesdegeneratie en glaucoom. Ook komt aan de orde wat hieraan gedaan kan worden. Tevens wordt er aandacht besteed aan autorijden met verminderd zicht en hoe om te gaan met verminderd zicht. Professionals van VUmc zijn aanwezig om de oogdruk te meten en instructies te geven over het druppelen van het oog.

Er is een informatiemarkt, waaraan diverse patiëntenverenigingen, instellingen en bedrijven op het gebied van oogzorg deelnemen.

Vroeg of laat krijgt elke oudere te maken met minder zien. Een aantal oogaandoeningen die op hogere leeftijd voorkomen kunnen leiden tot blindheid als daar niet tijdig wat aan gedaan wordt. Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld ter preventie van onnodige slechtziendheid bij ouderen. Tijdig opsporen en behandelen kan veel problemen met het zien en met het gezichtsveld voorkomen.

Meer informatie en aanmelden
De informatiebijeenkomst Goed Ziend Ouder Worden in VUmc vindt plaats op 31 oktober 2015 van 12.30 uur tot 17.15 uur. De lezingen starten om 13.30 uur. De bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via de website oogdagnh.nl of via telefoon: 0297 56 37 44.


Deel: ' Voorlichtingsdag VUmc en Oogvereniging over 'Goed Ziend Ouder Worden' '
Lees ook