Last minute reisaanbiedingen via de mobiele telefoon


GRONINGEN, 20070604 -- Met de dienst Last Minute SMS lanceert gsm makelaar een innovatief concept dat reisorganisaties in staat stelt om consumenten via de mobiele telefoon op de hoogte te stellen van de meest actuele reisaanbiedingen. Een genteresseerde kan op voorhand (online) een eigen reisprofiel samenstellen om zo via een SMS bericht genformeerd te worden over de aanbiedingen die volledig op hem zijn afgestemd.

Gemak en eenvoud

Consumenten hoeven niet langer zelf op zoek naar de beste reisaanbiedingen en worden via Last Minute SMS snel op de hoogte gesteld van de diverse mogelijkheden op basis van het opgegeven reisprofiel. Indien een aanbieding tot de verbeelding spreekt kan via internet een uitgebreide beschrijving van de reis worden opgevraagd en kan desgewenst direct worden geboekt.


Jeugdige doelgroep

De doelgroep van Last Minute SMS wordt gevormd door reizigers die pas op het laatste moment beslissen om een reis te boeken. Bovendien worden ze graag verrast en laten ze zich leiden door de (te verwachten) lagere prijs. Gelet op de wijze van gebruik van de mobiele telefoon zal vooral de wat jongere doelgroep (16-39) zich aangesproken voelen tot de dienst.


Interessant voor reisorganisaties

Last Minute SMS is interessant voor elke reisorganisatie die online reizen aanbiedt n zich wil onderscheiden door het op een innovatieve wijze bereiken van specifieke doelgroepen. Daarnaast valt te verwachten dat Last Minute SMS extra bezoek op de website van de aanbieder tot stand brengt en zorgt voor het sneller kunnen (door)verkopen van reizen. Ook de conversie van een off line uiting naar een on line actie kan via Last Minute SMS worden vereenvoudigd. Reeds diverse reisorganisaties hebben inmiddels interesse getoond in het concept.


Over gsm makelaar en haar mobile marketing concepten

gsm makelaar adviseert en bemiddelt onafhankelijk op alle gebieden rondom mobiele telecommunicatie. Zij helpt organisaties onder meer bij het op innovatieve wijze bereiken van haar doelgroep. Desgewenst kan gsm makelaar ook zorgen voor de technische invulling van een door haar ontwikkeld concept.


Deel: ' Last minute reisaanbiedingen via de mobiele telefoon '
Lees ook