Verschillen tot 120 euro op premies doorlopende reisverzekering


EINDHOVEN, 20110324 -- Door kritisch naar de premie van de doorlopende reisverzekering te kijken, kun je een flinke som geld besparen. Het premieverschil tussen de goedkoopste en duurste verzekering bedraagt op jaarbasis maar liefst 120 euro. Dat blijkt uit een inventarisatie van de financiële website Geld.nl. Ook wat betreft de basisdekking blijken de verschillen tussen verzekeraars groot.

Geld.nl vergeleek de premie en dekking van het basispakket van een doorlopende reisverzekering van tien verzekeraars voor twee verschillende situaties: een echtpaar zonder kinderen en een echtpaar met twee kinderen.

Het voordeligst is in beide gevallen de doorlopende reisverzekering van HEMA, die het echtpaar zonder kinderen 26,25 euro per jaar kost en het gezin 37,80 euro. Beiden zijn het duurst uit met de doorlopende reisverzekering van Unigarant, die respectievelijk 148,19 euro en 187,49 euro per jaar kost. “Een behoorlijk kostenverschil”, vindt Monique Vernooij van Geld.nl. “Een vakantie is al duur genoeg, dus elke euro die er op de reisverzekering bespaard kan worden, is mooi meegenomen.” Gekeken naar de geboden basisdekking per verzekeraar valt op dat ook daar grote verschillen bestaan.

Reisverzekeringen bestaan in de regel uit een standaard basispakket en aanvullende modules die je apart kunt bijverzekeren. De belangrijkste dekkingsrubriek van de reisverzekering is de rubriek ‘buitengewone kosten’, die bij elke verzekeraar in het basispakket zit en onverwachte kosten vergoedt wanneer je bijvoorbeeld je vakantie moet afbreken wegens een ernstige ziekte of sterfgeval, bij reddingsoperaties of repatriëring wanneer je ziek wordt of een ongeval krijgt. Andere veelvoorkomende dekkingsrubrieken zijn: bagage, ongevallen, medische kosten en annulering.

‘Basisdekking'

Hoewel de term anders doet vermoeden, bestaan er wat betreft de basisdekking grote verschillen tussen verzekeraars. De goedkopere verzekeringen hebben over het algemeen minder dekkingen in het basispakket dan verzekeringen in de duurdere klasse. Volgens Vernooij is een relatief beperkt basispakket een voordeel: “Een beperkte basisdekking stelt de consument in staat de verzekering toe te spitsen op zijn persoonlijke wensen en voorkeuren. Dit verkleint de kans op overbodige dekkingen.”

Met name de duurdere verzekeraars bieden standaarddekkingen die lang niet altijd even noodzakelijk zijn. Zo is het nut van het onderdeel bagage twijfelachtig. Vernooij: “Aan het vergoeden van de kosten van verloren of beschadigde bagage zijn over het algemeen nogal wat voorwaarden verbonden. Bovendien is er vaak sprake van een eigen risico van 100 tot 150 euro.” Ook bij de rubriek ongevallen kunnen vraagtekens worden gezet. “Mensen die een ongevallendekking willen, hebben vaak al een gewone ongevallenverzekering waarmee doorgaans ook ongevallen in het buitenland zijn gedekt. De vakantieganger die normaal gesproken geen ongevallenverzekering heeft, zou zich kunnen afvragen waarom hij deze op vakantie wel nodig zou hebben”, legt Vernooij uit.

Afhankelijk van het vakantiegedrag zullen bepaalde dekkingen nodig en andere juist overbodig zijn. “De bewuste consument doet er verstandig aan een grondige vergelijking te maken en daarbij niet alleen te kijken naar de geboden premie, maar ook naar de standaard en extra bij te verzekeren dekkingen. Op die manier kom je uit bij een product dat niet alleen zo voordelig  mogelijk is, maar bovenal aansluit bij jouw wensen en eisen.”


Deel: ' Verschillen tot 120 euro op premies doorlopende reisverzekering '
Lees ook