Stelling,'Grote moedersterfte door illegale abortus', ontzenuwd


'S-HERTOGENBOSCH, 20061004 -- Voor degenen die menen dat abortus legaal moet zijn om veel sterfgevallen van moeders door illegale abortus te voorkomen, de volgende informatie: Het sterven van moeders door illegale abortus komt zo zelden voor, dat elk moederleven dat gespaard word door legale abortus gepaard gaat met het aborteren van 6000 ongeboren baby's (250 gespaarde moederlevens op 1,55 miljoen abortussen). Dit is gebaseerd op onthullingen van Dr.Bernhard Nathanson.

Dr. Nathanson was directeur van de grootste abortuskliniek ter wereld in New York, verantwoordelijk voor 75 000 abortussen en in 1968 n van de oprichters van de Abortion Rights Action Leaque, en is nu pro life. Genoemde organisatie verspreidde grove leugens, waarvan genoemde stelling er n is, om abortus legaal te krijgen, en met succes. Bronnen: Aborting America, Doubleday,1979 by B.Nathanson, Mirjam...waarom huil je?, de Stichting voor Recht zonder Onderscheid te Nijmegen, blz76-79, en ABORTION Questions and Answers by Dr. and Mrs. J.C.Willke, blz 167 en verder. Zie verder onze website bij De Pioniers.

Recht op leven is een grondrecht voor iedereen in Nederland.
Maar in dit land zijn de ongeboren kinderen, door de Wet afbreking zwangerschap (Waz) uit 1981, de eerste 24 weken verstoken van het recht op leven. Dit is een groot probleem wat dringend om een oplossing vraagt. Maar het tij is aan het keren, dat helpt.

Landelijke Campagne, Recht op Leven voor het Ongeboren Kind 2006
Het doel van deze campagne is:
Enerzijds, het geven van informatie over het ongeboren kind, abortus, en de gevolgen hiervan voor de moeders en de vaders.
Anderzijds, om, samen met het Nederlandse volk, een overweldigend aantal petities (verzoekschriften) in te dienen bij de Tweede Kamer, die er toe zullen leiden dat de Wet afbreking zwangerschap (Waz) wordt ingetrokken.
Door het intrekken van deze wet krijgt het ongeboren kind weer recht op leven.

Nederland is aan het warm lopen voor het ongeboren kind. Ga alstublieft zo door met handtekeningen inzamelen, en donaties voor de landelijke advertenties.
MASSALE STEUN BRENGT DE OPLOSSING.

Dr. Susan Stanford, psychologe (VS), zelf slachtoffer van abortus, steunt deze campagne wanneer zij schrijft: `Ik geloof niet dat er in onze maatschappij iemand te vinden is wiens hart zo gebroken is als de harten van vrouwen die abortus hebben laten uitvoeren.'

In dit land worden elk jaar 33000 baby's geaborteerd. Een achtste deel van onze jeugd wordt op deze manier weggevaagd. Desondanks verlopen 87,3 % van de zwangerschappen op een natuurlijke pro-life (recht op leven) wijze (CBS).

Teken de petitie (het verzoekschrift) vandaag nog.

Voor meer informatie:

STICHTING REFERENDUM VOOR HET ONGEBOREN KIND
Postbus 2430 5202CK 's-Hertogenbosch
T: 073-6221622
E:info@referendumongeborenkind.nl
I: www.referendumongeborenkind.nl

Met medewerking van de Stichting voor Recht
Zonder Onderscheid te Nijmegen


Deel: ' Stelling,'Grote moedersterfte door illegale abortus', ontzenuwd '
Lees ook