Vrouw wil prins zonder financiële ballast


Onderzoek PARSHIP: sterke drang naar financiële autonomie

AMSTERDAM, 20130711 -- Vrouwen zijn zeer kritisch op de financiële levenswandel van hun toekomstige levenspartner. Ruim twee op de vijf vrouwen (41 procent) vindt het heel belangrijk dat de kandidaat-partner zijn zaakjes financieel op orde heeft. Bij mannen (20 procent) ligt die noodzaak beduidend lager. Vrouwen voelen er ook weinig voor om financieel bij te dragen aan bestaande verplichtingen (kind, alimentatie, schulden) van een kandidaat-partner, blijkt uit onderzoek dat Ruigrok | Netpanel in opdracht van datingsite Parship heeft uitgevoerd onder 650 singles van 18-69 jaar.

Vooral de inbreng van een kind door een nieuwe partner brengt een duidelijk verschil tussen man en vrouw aan het licht. Dik veertig procent (42) van de vrouwen vindt dat de man binnen de nieuwe relatie extra moet bijdragen voor een ‘ingebrachte’ zoon of dochter. Voor slechts 23 procent van de mannen is dat een hard punt.

‘Deze cijfers tonen aan dat vrouwen een steeds sterkere drang naar financiële autonomie hebben. Ze maken in toenemende mate een onderscheid tussen mijn en dijn’, constateert Nicole Vening van bemiddelingsbureau Van Een Naar Twee. De single-coach vindt dat aanstaande partners veel eerder open met elkaar in gesprek moeten gaan over hun uitgavenpatronen. ‘Dat voorkomt oplopende spanningen in een later stadium.’

Niet jouw maar mijn pakkie-an
Zo’n tweederde van de vrouwen (61 procent) vindt het vanzelfsprekend een evenredig deel bij te dragen aan de gezamenlijke pot, verduidelijkt Vening die vooral alleenstaande vrouwen helpt bij het vinden van een nieuwe partner. ‘En op het deel dat op hun eigen rekening blijft willen ze niet aangesproken worden. Onder het motto: da’s niet jouw maar mijn pakkie-an. In mijn praktijk merk ik dat vooral hoger opgeleide vrouwen hier principieel in zitten. De aanwezigheid van financiële ballast bij een potentiële partner is voor velen zelfs reden om zelfs maar helemaal geen relatie aan te gaan.’

De autonomietrend is ook terug te zien in de manier hoe nieuwe partners de gezamenlijke rekening willen gebruiken. De en/of-rekening is in hun ogen vooral voor het betalen van de hypotheek (57 procent), gas/water/licht (56 procent) en boodschappen (50 procent). Wat daarbuiten valt wordt door ieder afzonderlijk vanuit de eigen rekening betaald. En als er sprake is van een openstaande schuld van de partner dan is dat voor 54 procent van de ondervraagden (57 procent vrouwen, 51 procent mannen) reden om helemaal niet aan een en/of-rekening te beginnen.

Ontwijken moeilijk gesprek
Hoewel passend bij deze tijd plaatst Veening kanttekeningen bij de verzakelijking die relaties kenmerkt. ‘Op het eerste gezicht oogt het heel zuiver om alles naar vermogen op te delen en een deel van je inkomsten onder eigen beheer te houden. Maar vaak gebruiken partners het ook als excuus om aan het begin van hun samenzijn een moeilijk gesprek over hun individuele uitgavenpatronen uit de weg te gaan.’

Volgens Veening ontstaat er zo een merkwaardig onderscheid tussen ogenschijnlijk sluitende financiële afspraken en je eigen gevoel in een relatie. ‘Terwijl die twee elementen juist in elkaar overlopen, óók in het begin van een relatie. In feite is een en/of-rekening behalve een financiële rekening ook een emotionele rekening. Het staat namelijk ook voor het samen aangaan van lusten en lasten, in voor en tegenspoed om het old school te zeggen. Maar juist dat emotionele aspect bepaalt uiteindelijk de waarde van je relatie.’


Deel: ' Vrouw wil prins zonder financiële ballast '
Lees ook