MAXIMUS aangewezen als voorkeursleverancier voor het Work Programme Framework in het Verenigd Koninkrijk

RESTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)-- 20101201 --

MAXIMUS (NYSE:MMS), een vooraanstaande leverancier van overheidsdiensten wereldwijd, heeft vandaag bekendgemaakt dat haar dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk (UK), MAXIMUS Employment & Training, is aangewezen als voorkeursleverancier in het kader van het Work Programme Buying Framework van het Verenigd Koninkrijk voor zeven van de elf regio’s, het maximaal toegestane aantal binnen het Framework. Het Framework is een overkoepelende regeling die fungeert als het primaire medium voor diensten met betrekking tot werkgelegenheid in het kader van het Work Programme.

Het Britse Department of Work and Pensions (DWP) heeft het nieuwe Work Programme opgezet ter vervanging van diverse programma’s die uitkeringsgerechtigden weer aan het werk moeten helpen. Het Work Programme is opgezet om consistentere, capabele ondersteuning te kunnen bieden aan werkzoekenden door middel van een vereenvoudigd en gestroomlijnd proces.

De Britse regering is van plan het Framework te gebruiken om de prestaties en het rendement te verhogen door contracten uit te besteden aan de uitvoerende partners die het best presteren. Het Framework wordt eveneens toegankelijk gemaakt voor andere autoriteiten die werk uitbesteden, in het kader van de inspanningen om de efficiëntie van de openbare sector in bredere zin te verhogen. Hoewel het Framework een looptijd van vier jaar heeft, kunnen regionale contracten een langere looptijd hebben. Dit wordt per geval bekeken.

Chief Executive Officer Richard Montoni merkt op: “Het nieuwe Work Programme zal leiden tot een hervorming van de inspanningen van het Verenigd Koninkrijk om mensen te helpen bij het vinden van een vaste baan en hen op weg te helpen naar economische onafhankelijkheid. Als de meest vooraanstaande leverancier van geïntegreerde werkgelegenheidsdiensten ter wereld zijn we zeer enthousiast over deze gelegenheid om een bijdrage te leveren aan een beter resultaat in het kader van het Work Programme. We geloven dat onze inspanningen in het kader van onze voortrekkersrol op het gebied van de hervorming van de welzijnssector aantonen dat wij bereid en in staat zijn om het DWP te helpen mensen weer aan het werk te krijgen zodat ze niet langer afhankelijk zijn.”

Over MAXIMUS

MAXIMUS is een vooraanstaande leverancier van overheidsdiensten wereldwijd, met nadruk op de levering van diensten op het gebied van programmabeheer en advies met betrekking tot gezondheid en personeelszaken aan haar klanten. Het Bedrijf heeft meer dan 6500 medewerkers in dienst, verspreid over meer dan 22 kantoren in de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Israel. MAXIMUS is opgenomen in de Russell 2000 Index en de S&P; SmallCap 600 Index.

Uitspraken die geen betrekking hebben op historische feiten, met inbegrip van uitspraken over het vertrouwen en de strategieën van het Bedrijf, resultaten van activiteiten, winstgevendheid, toekomstige contracten, marktkansen en marktvereisten zijn uitspraken met betrekking tot de toekomst (“forward-looking statements”) waaraan risico’s en onzekerheden zijn verbonden. Deze onzekerheden kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten van het Bedrijf wezenlijk afwijken van de resultaten die worden genoemd in deze uitspraken met betrekking tot de toekomst. Deze risico’s worden in detail beschreven in Exhibit 99.1 bij het meest recente jaarrapport dat door het Bedrijf is ingediend bij de Securities and Exchange Commission, te vinden op www.maximus.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
MAXIMUS

Lisa Miles, 800-MAXIMUS x11637

Ticker_symbol NYSE:MMS

Deel: ' MAXIMUS voorkeursleverancier Work Programme Framework in VK '


Lees ook