Zuid-Hollandse samenwerking stimulans voor zorginnovatie


De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Leiden en Delft werkt vanaf 24 juni officieel samen met Medical Delta, het Zuid-Hollandse samenwerkingsverband op het snijvlak van zorg en technologie

Rotterdam, 20090626 -- De vergrijzing stelt de zorg voor tenminste twee grote uitdagingen: een toenemende zorgvraag en een afname aan arbeidskrachten. Door intensief samen te werken aan medische en technologische zorginnovatie gaat het consortium Medical Delta de uitdaging aan om zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Vanaf woensdag 24 juni verbinden zich nu, naast drie universiteiten en twee universitair medische centra, ook de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Leiden en Delft officieel aan deze samenwerking.

Uitbreiding partners Medical Delta stimulans voor zorgregio Zuid-Holland

Sinds 2006 werken zorgprofessionals en (technische) wetenschappers binnen Medical Delta samen aan het creren van een innovatief zorgklimaat. Partners zijn de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC, de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Door zorgprofessionals, wetenschap, overheid, bedrijfsleven n consument vanaf heden beter aan elkaar te verbinden, komen nieuwe mogelijkheden voor diagnose, behandeling en verzorging van patinten voorhanden.

Doelstellingen Medical Delta 2009 - 2012

De missie van Medical Delta is het stimuleren van onderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe medische technologien. Doel: verhoging kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg en stimulering van de daarmee samenhangende economische kansen in de Randstad. Nu n in de toekomst. Waar gaan de partners van Medical Delta actief mee aan de slag?

1. Aantrekken en behouden van voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten binnen de zorg;

2. Ondersteunen van start-ups, voortkomende uit de kennisuitstellingen van Medical Delta, bij de ontwikkeling van nieuwe producten en services op het gebied van preventie, diagnose en behandeling en stimuleren deze zich blijvend te vestigen in de Medical Delta-regio;
3. Bevorderen van de vestiging van kennisinstituten, researchprogramma's en onderzoeksfaciliteiten;

4. Ontwikkeling van een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat voor (inter)nationale bedrijven die onderzoek of investeringen doen in de diverse gebieden binnen de zorg;

5. Opzetten van `living labs' waarin bedrijven, kennisinstellingen, overheden n gebruikers gezamenlijk nieuwe producten, diensten en zorgmodellen ontwikkelen voor met name zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking.

Leidraad bij de concrete samenwerking tussen de Medical Delta-partners is de overtuiging dat samenwerking en synergie tussen techniek en zorg essentieel zijn om voldoende slagkracht en een (inter)nationale concurrentiepositie binnen de zorg te verwerven.

De ondertekening van de samenwerkingsverklaring op 24 juni markeert een volgende stap in de concrete samenwerking binnen Medical Delta.

Medical Delta


Deel: ' Zuid-Hollandse samenwerking stimulans voor zorginnovatie '
Lees ook