Eprom beloningsmonitor: Bruto loon stijgt 1,9% in het 4e kwartaal


2007 laat een stijging zien van 2%

DEN HAAG, 20080125 -- Het gemiddelde brutoloon is in het vierde kwartaal van 2007 met 1,9 procent gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2007. Dit compenseert de lichte daling van het derde kwartaal en brengt de loonstijging in het hele jaar op 2%. De behoefte aan communicatie strategen blijft en die aan de financieel strategen groeit. Het 4e kwartaal van 2007 toont voor het eerst dit jaar een schaarste aan ICT specialisten. Algemeen management en ondersteuning is de enige categorie die een daling laat zien.

Eprom organisatie adviseurs publiceert elk kwartaal een beloningsmonitor, waarin de top 3 van stijgers en dalers binnen de door Eprom verschillende gedefinieerde beroepscategorien wordt aangegeven. De top 3 wordt aangevuld met verklaringen van de beloningsontwikkelingen.

Stijgers en Dalers 4e kwartaal 2007 ten opzichte van het 3e kwartaal van 2007:

Stijgers:
Categorie Stijging in % Financieel management 6,2 Informatie- en communicatietechnologie 4,0 Communicatie 3,4
Dalers: Categorie Stijging in % Algemeen management en ondersteuning -1,0


Deze cijfers blijken uit het continue marktonderzoek van Eprom organisatie adviseurs op basis van data uit de Eprom loonindex (www.loonindex.nl). Ten behoeve van deze beloningsmonitor zijn 10.939 waarnemingen van feitelijk betaalde bruto salarissen in het 4e kwartaal van 2007 vergeleken met 9.974 waarnemingen van feitelijk betaalde bruto salarissen in het 3e kwartaal van 2007.

Behoefte aan strategisch communicatieadviseurs en journalisten blijft, de grafisch vormgevers komen nu aan bod

In de categorie communicatie hebben wij een hernieuwde stijging waargenomen van 3,4% in het 4e kwartaal, over het hele jaar is de loonstijging voor deze categorie zelfs 4,4%. Als we inzoomen op de beroepsgroepen die hiervan deel uitmaken dan valt ons het volgende op.
"Naast de strategisch communicatieadviseurs, de journalisten en voorlichters, die in de huidige krappe markt aandacht blijven besteden aan het imago van de organisatie, zien we met name een toegenomen vraag naar grafisch vormgevers", aldus beloningsadviseur Loes de Cock. We zien een stijging van 2,7% in deze beroepsgroep. Dit lijkt een logisch gevolg, het nieuwe imagobeleid moet worden vormgegeven en aan de diverse media worden aangeboden. Dit vraagt meer specialisme op dit gebied.

De schaarste in de ICT branche wordt zichtbaar

De ICT gerelateerde beroepen laten in het 4e kwartaal voor het eerst een stijging zien van 4,0%. Als we inzoomen op de beroepsgroepen die hiervan deel uitmaken dan valt ons het volgende op.
In de hele sector zitten de salarissen in de lift, zowel voor de ICT strategen en planners, als ook de systeemontwikkelaars en de ICT beheerders, met resp. 8,0%, 4,8%, 3,6% en 2,0%. Over heel 2007 gezien zijn deze stijgingen gematigder, in de eerste 3 kwartalen van 2007 hadden met name de ICT strategen en planners het veel lastiger. Dit neemt niet weg dat de trend is gezet! We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen binnen deze sector in 2008.

Overige trends in 2007

Wat verder nog opvalt zijn dat de salarisstijgingen in de horecabranche aanhouden. De salarissen in de horeca zijn dit kwartaal 11,5% gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal en zitten dus nog steeds in de lift.
Daarnaast laat de categorie personeelsmanagement een stijging zien van 1,1% over het 4e kwartaal. Aan strategisch personeelsmanagement is minder behoefte op dit moment, de vraag is nu hoe krijgen we onze vacatures vervuld n vooral ook hoe behouden we onze toppers. Beloningsadviseur Loes de Cock: "De schaarste in de markt dwingt organisaties er toe om goed voor het zittend personeel te zorgen". De categorie personeelsontwikkeling en -welzijn stijgt met 5,5%. De inventiviteit van personeelsmanagement om te zorgen voor kwalitatief personeel moet zich zowel op de buitenkant als op de binnenkant van de organisatie richten. Dit is het moment om de toegevoegde waarde van personeelsmanagement te laten zien!
Jaaroverzicht 2007, sterke regios

In relatie tot de salarisstijging van communicatie en ICT gerelateerde beroepen, is het interessant om naar de volgende door ons waargenomen regionale bewegingen te kijken. Met name in de provincies Drenthe en Zeeland nemen wij een positieve beweging waar in 2007. Blijkbaar zijn in deze provincies de communicatie en ICT experts het meest schaars.


Provincie geheel 2007 4e kw 3e kw 2e kw 1e kw
Drenthe 8,6 6,4 10,1 -5,7 -0,8 Zeeland 5,4 -0,6 2,8 2,7 0,1 Gelderland 5,1 3,5 -0,8 1,6 0,7 Friesland 4,7 2,4 2,7 0,1 -3,6 Noord-Holland 4,5 3,5 -1,9 0,7 2,1 Limburg 3,0 2,8 0,5 0,4 -0,8 Zuid-Holland 1,8 1,6 1,5 -2 1,1 Overijssel 1,6 2,7 0,7 -1,8 0,9 Noord-Brabant 0,5 1,1 -2,3 1,8 -1,1 Utrecht -0,4 2,4 -2,5 -0,4 0,2 Groningen -2,8 -0,6 5,5 -1,2 -5,6 Flevoland -6,8 0,3 4,7 -4,3 -6,4


Bron: www.loonindex.nl

Eprom organisatie adviseurs
Wij zijn als organisatie adviseurs gespecialiseerd in resultaatgerichtheid en beloningsvraagstukken. Bij organisatieadvies richten wij ons op het versterken van personeelsprestaties en het goed in balans brengen van beloning met feitelijke toegevoegde waarde van medewerkers voor hun organisatie. Wij bestaan sinds 1991, zijn gevestigd in Den Haag en werken voor klanten in diverse sectoren, zoals:
- grote ondernemingen zoals KPN, ABN AMRO, AKZO NOBEL, TNT, SMURFIT KAPPA en KLM
- gemeenten en provincies
- zorginstellingen
- bedrijven in het MKB-segment.
Eprom heeft momenteel een omvang van veertien adviseurs.
Meer informatie is te vinden op www.eprom.nl/


Deel: ' Eprom beloningsmonitor Bruto loon stijgt 1,9% in het 4e kwartaal '
Lees ook