Management op Naaldhakken


Een nieuwe balans vinden na de kredietcrisis en de consequenties voor jouw wijze van leidinggeven

BREDA, 20100201 -- Maximum Management Trainingen organiseert zowel in het voorjaar als in het najaar de training Management op Naaldhakken. Ter geruststelling: voor mannen n vrouwen. De trainingen zijn bedoeld voor managers met meerdere jaren ervaring. Ze hebben behoefte aan een klankbord, een spiegel en zijn op zoek naar een balans waarin leidinggeven hen makkelijk afgaat en hun tweede natuur wordt. Ze zijn bereid zich te verdiepen in theoretische achtergronden, maar vooral op zoek naar vaardigheden die hen helpen bij het vinden van de juiste balans.

Management op Naaldhakken staat voor het vinden van een nieuwe balans in leiderschap. Managers zullen na de kredietcrisis een nieuw evenwicht moeten vinden tussen de herziene belangen en opvattingen van hun stakeholders. Ze zullen op een meer resultaatgerichte wijze leiding moeten geven aan hun medewerkers en tegelijkertijd veel meer moeten loslaten dan voorheen. Op naaldhakken lopen is te leren, waardoor een nieuwe balans ontstaat.

Voor Maximum Management Trainingen was de economische crisis een keerpunt in een visie op leiderschap. Ze heeft de crisis aangegrepen om te analyseren hoe leiderschap op een andere wijze inhoud kan krijgen met als doel zowel bedrijfsmatig als op persoonlijk vlak sneller de gewenste resultaten te kunnen realiseren. Visie, lef en daadkracht zijn voor een manager essentile eigenschappen om zichzelf te ontwikkelen, doelen te realiseren en een nieuwe balans te creren.
Vier personen met een lange staat van dienst in het operationele n trainersvak begeleiden de deelnemers.

Maximum Management in Breda is een specialist op het gebied van strategisch- en operationeel management. Ze houdt zich bezig met organisatieadvies, project- en interim-management en het organiseren van congressen en een 20-tal trainingen op het gebied van commercie, management en persoonlijke effectiviteit.

Startdata: 16 maart en 8 september 2010
Duur: 10 dagen (verspreid over vijf blokken van twee dagen met tussenliggende avond)
Aantal deelnemers: 8 tot 12
Plaats: Woerden
Uw investering: 4.975,- excl. btw en verblijf
Meer informatie op: www.managementopnaaldhakken.nl


Deel: ' Management op Naaldhakken '
Lees ook