Zingeving is de trend voor nieuw leiderschap in 2010


Rishis workshop reeks 'The Soul of Leadership'

AMSTERDAM, 20100401 -- Zingeving is de trend van 2010 volgens trendwatcher Adjiedj Bakas (trendwatcher van het jaar in 2009). Door de toenemende onrust over de economische crisis, feitelijk een vertrouwenscrisis, zal in 2010 nog meer nadruk komen te liggen (dan in 2009) op zingeving en spiritualiteit, aldus Bakas. Mensen hebben vertrouwen, troost en hoop nodig. Leiders zien we meer als hogepriesters. We willen dat zij met name op ethisch en moreel vlak het voortouw nemen. Deze tijd vraagt dus om een nieuw leiderschap. Rishis speelt hier op in met de reeks `Soul of Leadership'.

Op woensdag 7 april de Business Workshop `Uit het Harnas' van Paulien Assink in Huize Frankendael. In deze workshop biedt zij 4 universele wegen van ontwikkeling aan, die uiteindelijk leiden tot een meer evenwichtig leiderschap. Ze maakt concreet hoe het masker eruit ziet en hoe leiders zich spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek kunnen ontwikkelen. Paulien Assink was manager in dienst bij KPMG en is verbonden aan Twijnstra Gudde Adviseurs en Managers. Zij is auteur van Uit het harnas; vier wegen naar authentiek en verantwoord leiderschap" en Samenspel; de kunst en praktijk van V/M leiderschap waarin zij mannen en vrouwen uitdaagt om het samenspel tot stand te brengen tussen vrouwelijk en mannelijk leiderschap deze uitdagende tijd. Paulien is oprichter van het internationale leiderschapsprogramma CALL, een ontwikkelingsprogramma voor de top van het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap.

Op woensdag 8 mei verzorgt de Astroloog Peter Delahay een interactieve lezing. In zijn lezing `De kleur van de 21e eeuw' spreekt hij over de astrologische krachten die op dit moment spelen. Peter geeft aan hoe oude vormen wegzakken en nieuw creatief eln vorm krijgt. Netwerken wordt de ideale samenwerkingsvorm en vrouwen lopen in dit tijdperk een pas vooruit. Delahay is gastdocent aan de University of Illinois en een veelzijdig man: bedrijfsadviseur, econoom, waterbouwkundige, astroloog & visionair. Business Class noemde hem `n van de belangrijkste denkers van deze tijd'. Hij consulteert managers en ondernemingen over de astrologische wenselijkheid van fusies en wordt door directies en overheden ingeschakeld om veranderingen te toetsen aan ontwikkelingen in de maatschappij. 'In de 21e eeuw is liefde en toewijding de enige bron van meerwaarde', is een van Peters stellingen die het oude ter discussie stellen en ons de weg naar de toekomst wijzen.

Voor meer informatie en inschrijven voor deze business workshops voor managers en ondernemers kijk op www.rishis.nl


Deel: ' Zingeving is de trend voor nieuw leiderschap in 2010 '
Lees ook