De personeelsmanager mist overzicht


SINT-OEDENRODE, 20081007 -- De personeelsmanager mist overzicht. Dat blijkt uit een enquête onder 264 HRM-verantwoordelijken van ondernemingen met meer dan 50 medewerkers.

43% van de HRM'ers geeft aan binnen één werkdag geen cijfers te kunnen overleggen over wat het bedrijf op jaarbasis kwijt is aan het opleiden en bijscholen van de eigen medewerkers. Ruim een kwart (28%) van deze managers geeft zelfs aan deze cijfers sowieso niet boven tafel te kunnen krijgen.

Hoe groter de organisatie is, hoe minder overzicht er bovendien lijkt te zijn. Of zoals een van de managers van een internationale logistieke organisatie uit Noord-Brabant het in het onderzoek verwoordt: "Iedere afdeling is zelf budgetverantwoordelijk en hanteert een eigen systeem van administreren. Een totaaloverzicht is er zo één-twee-drie niet."

Uit de enquête blijkt voorts dat Excel verreweg het meest gebruikte programma is om de cursusadministratie te voeren. 74% van de geënquêteerden voert de administratie in Excel, 19% gebruikt hiervoor een professioneel programma en 7% hanteert zelfs nog pen en papier.

Het onderzoek
Het onderzoek bestond uit een telefonische enquête onder 264 ondernemingen met meer dan 50 medewerkers en met een HRM-verantwoordelijke niet zijnde de directeur. Opdrachtgever was InnoPhase, dat met Coachview.net een programma in de markt zet om de cursusadministratie te automatiseren.

Over Coachview.net
Coachview.net (www.coachview.net) is in 2007 in de markt gelanceerd om de hele administratie rondom het opleiden en trainen van medewerkers handen en voeten te geven. Inmiddels maken grote organisaties als Brandweer Amsterdam, Friesland Foods, Alba Academie, Slachtofferhulp Nederland en Vanderlande Industries al gebruik van het programma.

Marcel Kremers, directeur van InnoPhase: "Met Coachview.net automatiseren wij processen binnen de HRM-afdeling en ontzorgen wij diezelfde afdeling. Op een heel gebruiksvriendelijke manier. Zozeer, dat zelfs de 7% van de HRM'ers die nu nog overtuigd pen en papier hanteren, enthousiast zouden moeten worden van ons programma."


Deel: ' De personeelsmanager mist overzicht '
Lees ook