Voorzitter NVAB vindt werkmodel casemanagement jammer genoeg niets


Tijden veranderen en daarmee ook de verzuimbegeleiding. De register casemanager is d professional bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

UDENHOUT, 20080603 -- De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) vindt het werkmodel, de casemanager als verzuimregisseur, niet werkbaar en stigmatiseert de arbeidsongeschikte werknemer als "patint". De casemanagers zet hij in zijn artikel: "Bedrijfsarts op afstand: patint n arts slachtoffer" in het Medische Contact van 23 mei, weg als beroepsbeoefenaars met een nietszeggende functie. Het moet niet gekker worden, de bedrijfarts als behandelaar, de casemanager als balast en de arbeidsongeschikte werknemer patint en niet mondig genoeg om de curatieve sector of de bedrijfsarts zelf te benaderen, zo stelt Arno Linkels. Register casemanagement is trendy en een must bij verzuimbegeleiding.

Case- en caremanagers die de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement hebben gevolgd zijn d professionals bij verzuim en arbeidsongeschiktheid, zo meldt Arno Linkels van Wegon Case- & Caremanagement. De register case- en caremanager voert de regie en zorgt er voor dat iedereen doet wat hij moet doen om de schadelast te beperken. Hij of zij regisseert het speelveld rondom de (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer. Naast kennis van wet- en regelgeving, protocollen en employee benefitsverzekeringen, beschikt de register case- en caremanager over vaardigheden om het proces rondom de arbeidsongeschikte werknemer optimaal te laten verlopen. Hij of zij zorgt er voor dat iedereen doet wat-ie moet doen. De direct leidinggevende is uiteraard de verzuimbegeleider en de medische objectivering (n de demedicalisering) liggen bij de bedrijfsarts. Register casemanagement is de keuze van moderne organisatie, is de traditionele arbo-dienstverlening gaan vervangen en legt de verzuimregie rol waar het hoort, namelijk in handen van de werkgever.
De Sociale Zekerheid in Nederland staat structureel in de steigers. De WIA, het eigen risico dragerschap WGA, de verlenging loondoorbetaling en de eerste jaarsevaluatie (het opschudmoment) zijn voorbeelden van al doorgevoerde wijzigingen sinds de Wet Verbetering Poortwachter op 1 april 2002 in werking is getreden. De financile consequenties voor werkgevers zijn groot en zullen in de toekomst alleen maar toenemen.

Linkels betreurt de uitlatingen over het casemanagement van de NVAB- voorzitter. Bovendien acht hij het niet juist de arbeidsongeschikte werknemer aan te duiden als "patint". Gelukkig zijn er ook veel bedrijfsartsen die de aanpak van het register casemanagement wel ondersteunen. Misschien had de voorzitter van de NVAB beter eerst binnen zijn beroepsgroep kunnen informeren, alvorens hij zijn artikel publiceerde. Ziet de voorzitter van de NVAB wellicht een enorme bedreiging op zich af komen en wil hij weer terug naar het verleden? Gelukkig onderschrijft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het register casemanagement wel en hebben de case- en caremanagers die de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement hebben gevolgd inmiddels een forse bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Daar gaat het immers in het belang van de werkgever en werknemer om!

Voor alle zekerheid meldt Linkels toch nog maar eens de taken van de register case- en caremanager. De register case- en caremanager regisseert de contacten tussen organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en de arbeidsongeschikte werknemers; maakt zelfstandig financile analyses; draagt zorg voor optimaal gebruik van subsidie- en vangnetmogelijkheden; ontwikkelt een adequaat verzuimbeleid en -protocol; weet de administratieve procedures en dossieropbouw vorm te geven; fungeert als procesmanager van verzuim; reduceert de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, adviseert de werkgever bij de privatisering van de WGA en zal bij dit alles nimmer wachten met het inschakelen van een bedrijfsarts indien dit noodzakelijk is. Met casemanagement kan de werkgever veel geld besparen en ellende voorkomen.

Voor meer informatie m.b.t. het register casemanagement zie www.wegeon.nl


Deel: ' Voorzitter NVAB vindt werkmodel casemanagement jammer genoeg niets '
Lees ook