Vereniging Financials viert 50 jarig jubileum met hoogstaand seminar


VEGHEL, 20131007 -- De vereniging Financials for Financials heeft afgelopen week haar 50 jarige jubileum gevierd. Zij deed dat door een middag / avond bijeenkomst te houden in De Glazen Ruimte in Maarssen, die door ca 100 mensen bezocht werd. Onder de professionele leiding van Diana Matroos werd met name aandacht besteed aan de toekomst in plaats van uitgebreid terug te blikken.

“De financial is steeds meer de olie die de motor van een bedrijf soepel moet laten draaien” zo sprak de voorzitter Henk Menting tijdens de paneldiscussie en uit de verschillende voordrachten en sessies bleek wel dat die financial tegenwoordig hiervoor van alle markten thuis moet zijn.

Duidelijk werd, dat mens en maatschappij een steeds grotere rol gaan spelen. Niet alleen in integrated reporting als verantwoording naar die buitenwereld toe, maar ook met name het gebruik maken van die steeds groter wordende omgeving in de vorm van onder andere Big Data. En dan steeds weer interacteren via allerlei sociale media en de extra mogelijkheden van het Internet, dat door spreker Danny Mekic al omgedoopt is tot een sociaal netwerk. Gelukkig gaf Paul Smit aan het einde van de dag velerlei tips hoe het brein te misleiden.

De vereniging Financials for Financials heeft met deze dag laten zien dat zij in staat is hoogwaarde kennis te delen op een bijzondere prettige manier. Het delen van kennis en ervaring staat binnen deze vereniging centraal en voor het komende jaar is dan ook weer een groot aantal bijeenkomsten ingepland om hier invulling aan te geven met als centrale thema voor 2014 Tranparante Bedrijfsvoering.

Voor meer informatie: https://financialsforfinancials.nl/


Deel: ' Vereniging Financials viert 50-jarig jubileum met hoogstaand seminar '
Lees ook