Afschaffing zelfstandigenaftrek bedreigt bestaansrecht kunstenaars


Bestaansrecht veel kunstenaars ernstig bedreigd door afschaffing zelfstandigenaftrek

DRACHTEN, 20130815 -- De Beroepsorganisatie Kunstenaars (BOK) is zeer bezorgd over het voornemen van het kabinet om de zelfstandigenaftrek per 2015 af te schaffen. De maatregel zal zelfstandig werkende beeldende kunstenaars buitengewoon hard treffen. BOK doet daarom een dringend beroep op de politiek om de consequenties van afschaffing goed te overdenken en niet alle zelfstandigen over één kam te scheren.

Uit een in 2011 gehouden onderzoek van het CBS, in opdracht van het Ministerie van OCW (‘Kunstenaars in breder perspectief’), blijkt dat meer dan 60% van de beeldende kunstenaars een persoonlijk bruto inkomen geniet van minder dan € 30.000,-. Meer dan 20% verdient zelfs minder dan € 10.000. Het overgrote deel van de beeldende kunstenaars is zelfstandig en heeft de aftrek van € 7.280,- (het vaste bedrag dat een zelfstandige mag aftrekken) dus hard nodig om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Voor deze groep zal afschaffing van de zelfstandigenaftrek desastreuze gevolgen hebben. Na het verdwijnen van de WWIK en veel kunstsubsidies zal deze maatregel voor veel kunstenaars wellicht de definitieve nekslag betekenen. De Stichting BOK pleit er dan ook voor de afschaffing óf niet door te laten gaan, óf voor beeldende kunstenaars een uitzondering te maken.   

De reden die door de voorstanders van afschaffing wordt aangevoerd (w.o. de Commissie Van Dijkhuizen), is dat steeds meer zelfstandigen het werk doen dat iemand in loondienst zou moeten doen. Werkgevers zouden teveel verleid worden om werknemers te ontslaan om ze vervolgens als ZZP’er weer ‘in dienst’ te nemen. Bij beeldende kunstenaars is dat verschijnsel echter absoluut niet aan de orde: er zijn vrijwel geen werkgevers die beeldende kunstenaars op de loonlijst hebben staan.

De Stichting BOK is een nog jonge beroepsorganisatie voor beeldende kunstenaars, die er op gericht is om kunstenaars te helpen in hun ondernemerschap. BOK wil dat verwezenlijken door op te komen voor hun materiële, commerciële en juridische belangen. BOK is er uitsluitend voor zelfstandige kunstenaars. Voorwaarde is dan ook dat men als kunstenaar ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moeten aangeslotenen een kunstopleiding hebben afgerond óf beschikken over meerjarige ervaring in het kunstenaarsvak.  


Deel: ' Afschaffing zelfstandigenaftrek bedreigt bestaansrecht kunstenaars '
Lees ook