15% Nederlandse werknemers presteert ondermaats


Nieuw onderzoek toont aan dat ruim 1 miljoen werknemers niet naar behoren presteren

HILVERSUM, 20130611 -- Onderzoek van Direction Europe onder 305 werknemers uit profit en non-profit organisaties toont aan dat gemiddeld 14,9% van het personeel bestaat uit niet-presteerders. In heel Nederland betekent dit op 7.705.000 werknemers (bron: CBS, 1e kwartaal 2013) dat ruim één miljoen werknemers ondermaats presteren. Muriel Schrikkema, programmadirecteur binnen Direction, ziet dat veel managers en medewerkers moeite hebben met verandering van werk, toenemende werkdruk en de daarbij benodigde flexibiliteit.

“De loonsom die we in Nederland uitgeven aan mensen die onvoldoende presteren is meer dan veertig miljard. Om dit verborgen verlies op te lossen is dossiervorming met ontslag als doel vaak een laatste redmiddel. Wetenschappelijk onderzoek van ons HPO Center toont aan dat organisaties die besluitvaardig omgaan met niet-presteerders of van afhakers weer aanhakers weten te maken, financieel en strategisch beter presteren dan vergelijkbare organisaties in de sector”, aldus Muriel Schrikkema.

Oorzaken waarom mensen ondermaats presteren
In het onderzoek is gevraagd naar de oorzaak van ondermaats presteren. Muriel Schrikkema: “Vijfentwintig procent van alle respondenten vindt dat de niet-presteerder zelf het eigen ondermaats presteren niet inziet of onwillig is de prestaties te verbeteren. Daarnaast ontbreekt het volgens leidinggevenden vaak aan kennis en vaardigheden bij de desbetreffende persoon. Niet-leidinggevenden zien als belangrijke oorzaak dat de niet-presteerder onvoldoende wordt gehoord en van feedback voorzien. Hoewel inzicht en onwil bij de werknemer als de belangrijkste oorzaak gezien wordt, is er veel te winnen op het gebied van coachend leiderschap. Het is belangrijk dat organisaties hun verantwoordelijkheid nemen bij het efficiënt omgaan met niet-presteerders. Soms is dit door middel van harde maatregelen, maar meestal is de juiste oplossing het betrekken van mensen, in dialoog gaan met elkaar en grenzen aangeven.”

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt een verschil van inzicht tussen leidinggevende mannen en vrouwen waar het gaat om oorzaken van niet-presteren. Vrouwen leggen de oorzaak meer bij het individu zelf, waar mannen het aansturingsniveau als belangrijkste oorzaak aangeven.

Van alle respondenten geeft 62,3 procent aan dat het niveau van de werknemers gaandeweg het dienstverband is gedaald en daarmee niet-presteerders zijn geworden. In 37,7 procent van de gevallen merkt men direct na het aannemen van de werknemer al dat deze persoon niet goed genoeg presteert. Voor werving- en selectie afdelingen is hier winst te behalen.

Weinig verschil tussen profit en non-profit organisaties
Managers en medewerkers uit alle sectoren hebben deelgenomen aan het onderzoek. 58,6 procent van de respondenten is werkzaam in de profitsector en 41,6 procent werkt voor non-profit en overheidsorganisaties. Het verschil in percentage niet-presteerders is niet groot. Gemiddeld presteert 15,6 procent van de werknemers binnen non-profit organisaties ondermaats ten opzichte van 14,3 procent binnen profit organisaties.

Direction Europe BV (www.leiderschapontwikkelen.nl) is een trainings- en adviesbureau gespecialiseerd in thema’s rond diversiteit, prestatieverbetering en high performance leiderschap. Rondom het thema ‘omgaan met niet-presteerders’ verzorgt Direction sinds mei 2013 programma’s. In december 2007 heeft Direction, samen met dr. André de Waal, het HPO Center opgericht. Het HPO Center is een organisatie dat wereldwijd onderzoek doet naar de succesfactoren van High Performance Organisaties.


Over het onderzoek en de training ‘Wat moet ik nou met jou?’
Het onderzoek is opgestart door Direction ter voorbereiding van de training ‘Wat moet ik nou met jou?’ Tijdens deze training komen de thema’s en dilemma’s rondom Niet-Presteerders aan bod en wordt aandacht besteed aan de vraag: Hoe maakt u van 'afhakers' weer 'aanhakers’? En wat doet u op het moment dat dat niet meer lukt; hoe neemt u succesvol afscheid?

De enquête is ingevuld door 305 Nederlandse respondenten via de onderzoekssoftware van MWM2. Van deze groep is 69% leidinggevend. 17,9% van de respondenten is werkzaam binnen een organisatie met minder dan 100 medewerkers, 32,3% in een organisatie met 101 – 1000 medewerkers en 49,8% werkzaam in een organisatie met meer dan 1000 medewerkers. Zowel mensen uit de non-profit (41,6%) als profit sector (58,4%) hebben de enquête ingevuld. De non-profit is onder te verdelen in o.a. de volgende sectoren: overheden, onderwijs en zorg. De profit sector is onder te verdelen in o.a. de volgende sectoren: zakelijke dienstverlening, finance, ICT, bouw, retail en productie & industrie.

Een manager Financial Markets bij een grote bank en deelnemer aan de training ‘Wat moet ik nou met jou?’, herkent de resultaten uit het onderzoek: “Ik zie naast veel goed presterende collega’s ook mensen die ondermaats presteren of niet betrokken zijn. We hebben, net als veel andere organisaties, mensen die fouten maken en daar ook op worden aangesproken. Alleen worden er geen concrete consequenties verbonden aan continu fouten maken. Ook worden fouten vaak door ervaren medewerkers gecorrigeerd, voordat dit tot problemen leidt. Hierdoor heeft de werkomgeving sommige niet-presteerders nooit aangesproken op het herhaaldelijk maken van fouten.”

Een andere deelnemer, programmamanager bij een grote overheidsorganisatie, vult aan: “Uitgesproken positieve ervaringen met niet-presteerders heb ik opgedaan als strategisch projectleider en programmamanager. We maakten grote stappen door verwachtingen helder uit te spreken, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven, te coachen en werknemers uit te dagen en feedback te geven. Negatieve ervaringen heb ik helaas ook. We hebben als provincie soms te maken met medewerkers die niet zichtbaar zijn en waarvan onduidelijk is welke taken zij uitvoeren. Deze medewerkers zijn het niet gewend dat een leidinggevende interesse toont en vragen stelt. Als je mensen nooit prikkelt is het allemaal wel heel comfortabel voor de niet-presteerder.“

Over Muriel Schrikkema (http://www.leiderschapontwikkelen.nl/muriel-schrikkema/)
Muriel Schrikkema is medeoprichter van Direction Europe BV en het HPO Center BV. Als programmadirecteur ontwikkelt en begeleidt ze programma’s rond high performance leiderschap en geeft ze individuele- en teamcoaching. Muriel is afgestudeerd psychologe en heeft diverse certificatieopleidingen gevolgd, zoals NLP Practitioner, Personal Coach, Management Drives®, Real Drives trainer®, trainer en begeleider in Systemisch Werk. Daarnaast is Muriel oprichter van de Direction Foundation ‘Finding Your Voice’. Een stichting die mensen in minder ontwikkelde landen stimuleert en motiveert in hun verdere ontwikkeling.

Lees hier de resultaten van het onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren


Deel: ' 15% Nederlandse werknemers presteert ondermaats '
Lees ook