Ondernemersfonds Utrecht komt op stoom


75 procent van beschikbare budget van 2013 besteed

UTRECHT, 20131128 -- Ondernemersfonds Utrecht lijkt op stoom te komen. Tijdens een bijeenkomst voor alle trekkingsgerechtigden maandag 25 november in het hoofdkantoor van Ziggo in Utrecht, werd een tussenstand voor 2013 gepresenteerd. Hieruit kwam naar voren dat 75 procent van het beschikbare budget van 2013 is besteed. Dat is een ruime verdubbeling van de bestedingen van een jaar geleden.

Verschuiving
In 2012 waren de bestedingen 37 procent. Ook het aantal gebieden dat actief is met het ondernemersfonds steeg fors en verdubbelde van 24 gebieden in 2012 naar vijftig gebieden in 2013. Het lijkt er dus op dat steeds meer OZB niet-woningenbetalers de weg naar het fonds weten te vinden. Inhoudelijk is er ook een verschuiving van de bestedingen uit het ondernemersfonds te zien. Zo werd in 2012 41 procent nog besteed aan schoon, heel en veilig (waaronder vooral collectief cameratoezicht), in 2013 is dit aandeel nog maar 26 procent. In 2013 zijn de meeste middelen ingezet voor evenementen en promotie (34 procent). Overigens betekent deze verschuiving niet dat er minder aan cameratoezicht wordt uitgegeven.

Digitalisering en technologie
De bijeenkomst had, naast een update over het ondernemersfonds, het thema Digitalisering en Technologie meegekregen. Een thema dat voor veel winkeliers en bedrijven zeer actueel is. Gastheer Ziggo vertelde haar visie op de ontwikkeling van wifi in het publieke domein in Nederland. Daarna kregen de aanwezigen een kijkje in de keuken van ondernemersvereniging Puur Oost. Een actieve vereniging die gezamenlijk met alle ondernemers in hun gebied en zelfs in andere gebieden op zoek is naar meer verbindingen, online en offline.

Daniël Ropers
De avond werd afgesloten door Daniël Ropers, algemeen directeur van Bol.com. Hij ging vooral in op de vraag waarom veel ondernemers “online” vaak nog als angst en bedreiging zien. Een boeiend en inspirerend betoog over economie en consumentengedrag. De bijeenkomst werd bezocht door zo’n veertig trekkingsgerechtigden.

Stichting Ondernemersfonds Utrecht
Ondernemersfonds Utrecht bestaat sinds 1 januari 2012 en is een initiatief van een groot deel van het georganiseerde bedrijfsleven, wordt gevuld met een opslag op de OZB-niet-woningen (vijftig euro per 100.000 euro WOZ) en is bestemd voor gebied-gebonden collectief gebruik. Dit betekent dat ieder bedrijf, iedere instelling, organisatie of instantie een bijdrage levert aan het fonds en daar ook gebruik van kan maken via een vertegenwoordigend orgaan. Het fonds bedient zeventig gebieden. Per gebied kan het ingelegde geld worden besteed aan gemeenschappelijke doelen die lokaal van belang zijn. Bestaande verenigingen, stichtingen of andere samenwerkingsverbanden zijn trekkingsgerechtigd. De stichting Ondernemersfonds Utrecht beoordeelt niet de inhoudelijke besteding. Dat is aan het gebied zelf. Wel kijkt de stichting naar transparantie en democratische besluitvorming.

Een compleet overzicht van de bestedingen en de werking van het ondernemersfonds kunt u terugvinden op onze website.

Kijk voor meer informatie, projecten een aanvragen op www.ondernemersfondsutrecht.nl


Deel: ' Ondernemersfonds Utrecht komt op stoom '
Lees ook