Softwareontwikkeling. Met een leverancier of een strategische partner?


BUREN, 20170216 -- Het succes van de opdrachtgever centraal stellen bepaalt in sterke mate het succes van elke organisatie. Al decennia lang wordt dit als uitgangspunt voor het commerciële beleid gepropageerd. De praktijk is echter weerbarstig. Veel marktpartijen zijn in hun denken en handelen nog steeds service, dienst of product georiënteerd. Als gevolg van snelle ICT veranderingen, toenemende concurrentie en druk op tarieven is de macht van de aanbodzijde verschoven naar de vraagzijde: de opdrachtgever!

Stel u oriënteert zich op de markt voor de ontwikkeling van een softwareapplicatie. Kiest u voor een leverancier (basis development) die uw behoefte aanhoort, een oplossing aanbiedt, de inkooporder accepteert en de ontwikkeling start op basis van “u vraagt wij draaien”? Of kiest u voor een strategische business technologie partner* op basis van het SMILE kwaliteitsprogramma©?

Het erkende SMILE kwaliteitsprogramma© van ISSD, een Nederlands IT bedrijf, verzekert opdrachtgevers ervan om daadwerkelijk een echte samenwerking te starten! Het in huis ontwikkelde SMILE programma is er enkel en alleen op gericht om voor opdrachtgevers maximale klantwaarde te genereren en dat in een omgeving waar afspraak is afspraak heilig is, een leverdatum nog geldt, het vooraf bepaalde budget toereikend is en (bij een ongewijzigde scope)  niet zal worden overschreden en garantie (zonder méérkosten) gegeven wordt op de geleverde softwarepplicatie. 
[SMILE kwaliteitsprogramma© van ISSD]

SMILE kwaliteitsprogramma© van ISSD.(klik voor grotere weergave)

ISSD kan deze harde beloftes alléén waarmaken door in de gehele waardeketen strategische samenwerking centraal te stellen. Samenwerking is voor ISSD geen obligate slogan, maar zit vanaf de oprichting in onze DNA. Daarom werken onze klantteams nauw en met een gedeelde kwaliteitsvisie samen met onze ontwikkelteams. Deze ISSD ontwikkelteams, die ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd zijn, werken intensief samen met Oracle (Platinum Partner) en Microsoft (Gold en Silver Partner) in (verschillende competenties). In de SMILE kwaliteitsfilosofie kan alleen zo de beoogde én afgesproken klantwaarde worden gerealiseerd.

Meer informatie via info@issd.eu


Deel: ' Softwareontwikkeling. Met een leverancier of een strategische partner? '
Lees ook