Lerend Netwerk Businesscase in de Zorg


Ziekenhuizen die durven keuzes te maken

UTRECHT, 20090421 -- De kwaliteit verhogen en de winst verzilveren. Dat is wat veel ziekenhuizen wensen. Het leveren van zowel kwalitatieve als continue en betaalbare zorg, is niet altijd even gemakkelijk. Het Lerend Netwerk Businesscase in de Zorg ondersteunt bij het vinden van de juiste balans en bij het nemen van objectieve beslissingen op basis van kwaliteit, kosten en opbrengsten. Per afgelopen maart is een zevental ziekenhuizen in het netwerk gestart en onder begeleiding van Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO aan de slag gegaan met het opstellen van een eigen businesscase.

Het op een rij zetten van kosten en baten, zowel in kwalitatieve als in financile zin, blijkt in de praktijk echter nog een hele klus. Voor welke soort investeringen is het goed een businesscase te maken? Hoe betrouwbaar zijn de gegevens waarmee wordt gewerkt? In welke mate komen de belangen van medisch specialisten, ziekenhuizen, verzekeraars en patintgroepen overeen en hoe benvloedt dit de business case? Wie heeft welke rol in de totstandkoming?

Uniforme werkwijze businesscases
In vier werkconferenties en met een rekenformat en diverse handleidingen vinden de aan het netwerk deelnemende medisch specialisten, controllers en zorgmanagers antwoorden op bovenstaande vragen. Naast het uitwerken van hun eigen business case bekijken de deelnemers of de werkwijze voor het opstellen van businesscases wenselijk en uniform toepasbaar is in hun eigen ziekenhuis. Een essentieel element van deze werkwijze is dat altijd meerdere disciplines zijn betrokken, zoals in het Lerend Netwerk zelf ook nadrukkelijk het geval is.

Tijdens de werkconferenties staat de vertaalslag van de opgedane kennis naar de eigen situatie centraal. Dit blijkt ook uit de onderwerpen waar de deelnemende ziekenhuizen mee aan de slag zijn, zoals de oprichting van een ZBC voor gecentraliseerde medicatie-uitgifte van exclusieve medicatie, invoering van een procesherinrichting coloresectie/ ERAS-protocol, oprichting van een buitenpoli gericht op uitbreiding van ziekenhuisactiviteiten, invoering van een multidisciplinaire pijnbehandeling, oprichting Parkinson gezondheidscentrum in een nieuwe wijk en verbetering van de wondbehandeling. De afronding staat gepland in het voorjaar van 2010. Van de ervaringen en uitkomsten houdt CBO u graag op de hoogte!

Start tweede serie
Meerdere ziekenhuizen hebben aangegeven deel te willen nemen aan het Lerend Netwerk. In het najaar van 2009 zal dan ook een tweede serie van start gaan. In totaal zijn er vier werkconferenties voor de ingeschreven deelnemers en een workshop in het eigen ziekenhuis voor een breder publiek.

Het Lerend Netwerk is geschikt voor diverse disciplines,zoals medisch specialisten, controllers, medewerkers bedrijfseconomische zaken, staf- en beleidsmedewerkers en zorgmanagers. Voor medisch specialisten wordt accreditatie aangevraagd.

Indien u zich wilt inschrijven voor de tweede serie Lerend Netwerk, dan kunt u contact opnemen met het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO,
www.cbo.nl


Deel: ' Lerend Netwerk Businesscase in de Zorg '
Lees ook