Nieuw initiatief om veiligheidsbewustzijn te stimuleren


MONTFOORT, 20060914 -- Nederland heeft op dit moment 8.837 bedrijven die gecertificeerd zijn tegen de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA). Een essentieel onderdeel in de VCA aanpak is veiligheidsbewustzijn. Elke organisatie moet het veiligheidsbewustzijn structureel, periodiek en aantoonbaar stimuleren. Het onafhankelijke adviesbureau Oud Arlesteyn bv uit Montfoort introduceert een concept dat bijdraagt aan het verhogen van veiligheidsbewustzijn.

Dit concept heet VCA inVorm. Bij sport worden de vaardigheden door continue oefening onderhouden. Alleen dan komt en blijft een sporter in vorm. Bij veiligheidsbewustzijn is het net zo. Alleen door herhaling en continue aandacht voor veiligheid worden de beste prestaties geleverd. VCA inVorm staat voor topsport, voor bedrijven die in vorm zijn of in vorm willen komen op het gebied van veiligheid en veiligheidsbewustzijn.

Binnen de VCA-systematiek zijn gecertificeerde bedrijven verplicht om veiligheid aantoonbaar op de agenda te zetten. Niet alleen moet er een actieve betrokkenheid blijken van het management, ook moet het personeel voldoende geschoold zijn. Daarnaast moet een gecertificeerde organisatie aantoonbaar de (uitvoerende) medewerkers instrueren over projectspecifieke n algemene veiligheidsaspecten.

Toolboxmeeting:

En van de in te zetten middelen om het veiligheidsbewustzijn te stimuleren is de zogenaamde Toolboxmeeting. Deze instructiebijeenkomsten moeten tenminste tien maal per jaar worden georganiseerd.
In de praktijk blijkt dit voor veel bedrijven een zware opgave. Er moet nagedacht worden over een deugdelijke planning en een goed programma met de juiste onderwerpen. Het overleg moet worden voorbereid, elk onderwerp moet met voldoende diepgang worden uitgewerkt. Ook moet er aantoonbaar worden gemaakt dat elke medewerker keer op keer zo'n instructiebijeenkomst heeft bijgewoond.
Praktische oplossing:
VCA inVorm biedt een praktische oplossing voor dit probleem. Voor een gering maandelijks bedrag ontvangen de abonnees van VCA inVorm elke maand een uitgewerkte Toolbox presentatie inclusief toelichting. De onderwerpen zijn gebaseerd op een uitgebalanceerd en weloverwogen jaarplan. Daarnaast ontvangen zij een registratie map met handleiding voor het gebruik en relevante achtergrondinformatie over de registratieverplichtingen en tips voor het organiseren van Toolboxmeetings.
Ook hebben de abonnees online toegang tot specifieke Toolbox onderwerpen, tips en ervaringen van auditoren van certificerende instellingen en/of de adviseurs van Oud Arlesteyn en nuttige achtergrond informatie.
Omdat een internet service persoonlijk contact niet kan vervangen hebben de abonnees van VCA in Vorm het recht om eens per kwartaal gratis een sessie "VCA in de Praktijk" bij te wonen. Tijdens deze sessies wordt door verschillende sprekers ingegaan op praktische aspecten van deze norm. De sprekers zijn ervaren auditoren, adviseurs of trainers op het gebied van Veiligheid, Arbo en Milieu.

Betrouwbaar:

Het materiaal van VCA inVorm wordt gemaakt door een centrale redactie met daarin adviseurs en kennispartners van Oud Arlesteyn en een geregistreerde Hogere Veiligheidskundige die bij een gerenommeerde certificerende instelling werkt als lead auditor ISO 9001 / VCA.
Dat de combinatie van professioneel materiaal, internet en de mogelijkheid tot persoonlijk contact voorziet in een behoeft blijkt uit de positieve reacties en aanmeldingen uit het werkveld.


Deel: ' Nieuw initiatief om veiligheidsbewustzijn te stimuleren '
Lees ook