Bedrijven maken nog maar mondjesmaat gebruik van e-facturering


Onderzoek naar standaardberichten tussen bedrijven

LEEUWARDEN, 20090629 -- Jaarlijks wisselen Nederlandse bedrijven, overheden en instellingen in totaal 2,2 miljard standaardberichten met elkaar uit. Standaardberichten, zoals facturen en aanmaningen, zijn berichten die volgens een vast stramien elektronisch kunnen worden opgesteld en verzonden. Niettemin wordt nog 84 procent (1,8 miljard) van deze berichten via de papieren post verstuurd. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van marktonderzoeksbureau Prof Marketing BV dat deze week verschijnt met de titel 'Onderzoek naar standaardberichten tussen bedrijven, kwantiteiten en verzendwijzen'.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Register.nl op basis van een representatieve steekproef uit 1.036.220 kleine bedrijven, 8.359 grotere bedrijven met 50 tot 499 werknemers en 402 grote bedrijven met 500 of meer werknemers. Uit deze steekproef werden gegevens verzameld van 1.063 respondenten.

Het rapport geeft antwoord op de vraag hoeveel standaardberichten door bedrijven worden verzonden en ontvangen en langs welke weg: papier, plaatje per e-mail, download online of volledig digitaal van verzender-software naar ontvangende software. Een vijfde weg vormde de restcategorie 'anders', onder meer voor specifieke oplossingen binnen branches en bedrijfskolommen. De standaardberichten of 'structured messages' werden onderverdeeld in facturen, creditnota's, kopiefacturen, herinneringen, aanmaningen, rekeningoverzichten en sommaties.

Uit de conclusies blijkt dat 95 procent van alle facturen nog altijd via de papieren post wordt verzonden en slechts 4,2 procent (26,5 miljoen) als e-factuur via e-mail. Van de creditnota's wordt zelfs 99 procent nog op papier verzonden. Eénvijfde van alle herinneringen, aanmaningen en rekeningoverzichten wordt wel al via e-mail verstuurd. Volgens Register.nl kost het genereren en verwerken van een factuur die per post of e-mail is verzonden, in totaal 10,9 euro per keer. De kosten voor het softwarematig genereren van een factuur door de boekhouding van de verzender en automatisch importeren in de boekhouding van de ontvanger komt op slechts 70 eurocent per keer.

Over Prof Marketing

Prof Marketing BV is een marketing organisatie met een aparte afdeling onderzoek. Via desk research, het gebruik van on line enqutes, al dan niet in combinatie met het eigen call center, worden zaken nauwkeurig in kaart gebracht. Prof Marketing verricht onderzoek voor tal van organisaties in diverse branches. Zo is Prof Marketing de organisatie die het continu kwaliteitsonderzoek in de advocatuur voor de beste advocaat.nl verricht, maar ook in de radio branche worden met regelmaat luisteronderzoeken gehouden.

Over Register.nl

Via Register.nl kunnen bedrijven en instellingen - mits ingeschreven in het handelsregister - vanuit de eigen software e-facturen verzenden naar elke andere ingeschrevene. Debiteuren ontvangen de factuur als plaatje per e-mail en kunnen deze - met de facturen van andere leveranciers - beheren in een eigen gratis account op Register.nl. De e-facturen van Register.nl zijn geschikt voor verwerking - zonder handmatige invoer - in de software van klanten.

Het rapport 'Onderzoek naar standaardberichten tussen bedrijven, kwantiteiten en verzendwijzen' kan voor 238 euro incl. btw op de website van Register.nl worden besteld: https://www.register.nl/rapport.aspx


Deel: ' Bedrijven maken nog maar mondjesmaat gebruik van e-facturering '
Lees ook