Een duurzaam bedrijf? 6 praktische tips


AMSTERDAM, 20170425 -- Hoewel trends meestal betrekking hebben op een bepaalde stijl, is de afgelopen jaren meer de nadruk komen te liggen op duurzaamheid. Een duurzaam bedrijf draagt niet alleen een steentje bij aan de invloed die wij als mensen hebben op het klimaat, maar kan ook een positieve invloed hebben op het imago en tegelijkertijd kostenbesparend zijn. Waar kun je allemaal aan denken als jij duurzaam of verantwoord maatschappelijk ondernemen een van de speerpunten binnen het bedrijf wilt maken?

Minder vaste aanwezigheid op kantoor
Het Nieuwe Werken werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw geïntroduceerd, maar heeft ondanks alle technologische vooruitgang nooit echt voet aan de grond gekregen. Maar hoeveel minder files zouden er wel niet zijn, en hoeveel minder benodigde werkplekken op kantoor, als er meer mensen thuis of op andere flexplekken zouden werken? Voor deze nieuwe kijk op werk is een gedragsverandering nodig. Managers en bazen zouden minder moeten afrekenen op aanwezigheid, en meer op geleverde resultaten van medewerkers. Medewerkers zouden meer vrijheid moeten krijgen op te werken op een tijd en plaats die heb het beste schikt, zelfstandig moeten kunnen beslissen of aanwezigheid op kantoor nodig is en meer gebruik (leren) maken van nieuwe communicatiemiddelen.

Het binnenklimaat en de verlichting op kantoor
Energiezuinigheid is gelukkig al meer de standaard dan een onderscheidende factor is van bedrijfscomplexen, zijn er zeker verbeteringen mogelijk. Bij energie kun je denken aan ‘groen’ gas en ‘groene’ stroom, maar het is ook een optie om zonnepanelen te laten installeren. Duurzaamheid richt zich ook op vermindering van energie door bijvoorbeeld het plaatsen van ledverlichting, en betere isolatie en zonnewering voor een fijn kantoorklimaat.

[Zes praktische tips voor een duurzaam bedrijf]

Investeren in herbruikbare artikelen
Herbruikbare artikelen hebben een kleinere ecologische voetafdruk dan artikelen die snel vervangen moeten worden. Hoewel je bespaart op herhaalde aankopen is het vaak wel nodig om een keer goed te investeren, bijvoorbeeld in marketingmaterialen of personeelskleding. Voor branches met veel personeelswisselingen kun je denken aan herbruikbare naambadges met magneet. Hotels, zorgcentra en bijvoorbeeld de detailhandel kunnen zelf eenvoudig een naambadge voor iedere medewerker bedrukken. Klik hier voor meer informatie over naambadges.

Laat kantoormeubilair nog een ronde meegaan
De aanschaf van tweedehands kantoormeubilair is een ander voorbeeld van hergebruik van kantoorartikelen. Dossierkasten, vergaderstoelen en -tafels en kantoorbureaus en -stoelen kunnen vaak jaren mee door de degelijke fabricage. Toch vernieuwen bedrijven bij een verhuizing nog wel eens een groot gedeelte van het interieur en gaan er bedrijven failliet, waardoor prima meubilair tegen een aantrekkelijke prijs aan te schaffen is.

Stimuleer afvalscheiding
Hoewel je natuurlijk het liefst helemaal geen afval zou willen hebben, ontkom je hier helaas toch niet aan. Bij het verwerken van het afval draait het tegenwoordig gelukkig wel veel meer om -wederom- hergebruik door recycling, dan dat het verbrand wordt. Het gescheiden inzamelen van afval, en dan met name plastic en karton of papier, is in veel huishoudens tegenwoordig gemeengoed en wordt ook steeds meer toegepast binnen bedrijven.

Nog meer duurzame tips
Energieverbruik, afvalscheiding en hergebruik hebben voornamelijk betrekking op duurzaamheid in ecologische zin. Je kunt echter duurzaamheid ook beoordelen in het licht van het welzijn van mens en dier. Zo kun je letten op de arbeidsomstandigheden waaronder producten en grondstoffen worden gefabriceerd en kiezen voor diervriendelijk geproduceerde producten.


Deel: ' Zes praktische tips voor een duurzaam bedrijf '
Lees ook