ICT informatiecentrum introduceert CRM gids en CRMgids.nl


HOUTEN, 20120926 -- Het ICT informatiecentrum introduceert de eerste uitgave van de CRM gids en de bijbehorende website CRMgids.nl. De CRM gids 2012/2013 biedt een overzicht van software en dienstverleners op het gebied van Customer Relationship Management (CRM, relatiebeheer). Voor organisaties die de aanschaf van CRM software overwegen, helpt de gids bij het samenstellen van een eerste selectie van geschikte CRM software. Per CRM oplossing geeft de CRM gids een uitgebreide beschrijving van de specifieke kenmerken ervan, toepassingen, toekomstige ontwikkelingen, huidige gebruikers en meer. De CRM gids is gratis beschikbaar via de websites van het ICT informatiecentrum.

Aanvulling op CRM boeken
Het ICT informatiecentrum publiceert boeken, artikelen, checklist en andere kennisproducten over de selectie en implementatie van bedrijfssoftware, waaronder CRM. De CRM boeken gaan vooral over het opzetten en uitvoeren van CRM projecten en in mindere mate over de CRM software zelf en de leveranciers ervan. Hiervoor waren organisaties die zich oriënteren op CRM software aangewezen op de minder uitgebreide softwareoverzichten van CRMsystemen.nl. Met de CRM gids is daarvoor nu, zowel in papieren als online vorm (CRMgids.nl), een beter alternatief voorhanden.

ICT informatiecentrum
Het ICT informatiecentrum biedt onafhankelijke kennis en informatie over ICT onderwerpen aan bedrijven en overheden. Doel daarvan is om een bijdrage te leveren aan goede beslissing-processen rondom investeringen in hard- en software en de optimale toepassing ervan in de praktijk. Via websites, publicaties en informatiepakketten zijn de kennis en informatie (meestal gratis) beschikbaar voor beslissers over ICT vraagstukken.


Deel: ' ICT informatiecentrum introduceert CRM gids en CRMgids.nl '
Lees ook