Slechthorenden laten van zich horen


Grootschalig cliëntervaringsonderzoek rondom audiciens en hoortoestellen

TILBURG, 20130812 -- Sinds kort doet Tonen Audiologische Techniek (Tonen) mee aan een nieuw grootschalig cliëntervaringsonderzoek rondom audiciens en hoortoestellen. Met de uitkomsten hiervan kan straks iedereen die een hoortoestel wil aanschaffen, bewuste keuzes maken voor een audicien. Tevens vergroot dit de transparantie in de ‘gehoormarkt’.

In samenwerking met MediQuest worden ruim 25.000 cliënten aangeschreven voor deelname. Naast Tonen  doen ook Beter Horen en Schoonenberg Hoorcomfort mee aan dit onderzoek. Online of schriftelijk kunnen cliënten hun ervaringen geven over de geleverde dienstverlening door de audicien en de ervaringen met het hoortoestel. De eerste resultaten van dit onderzoek worden in september 2013 verwacht. Deze worden zichtbaar gemaakt op www.hoorwijzer.nl, de website van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).

Naast dit onderzoek voert Tonen -in samenwerking met CZ, Delta Lloyd en OHRA- ook zelf onderzoek uit. Zo wordt onderzocht of slechthorenden sneller wennen aan het horen met een hoortoestel, wanneer deze thuis is aangemeten. Als enige zorgleverancier stelt Tonen alle hoortoestellen bij de cliënten thuis af. Onderzocht wordt ook of hoortoestellen prettiger worden afgesteld, wanneer dit in de vertrouwde (luister)omgeving van de cliënt wordt gedaan. Er kan namelijk rekening worden gehouden met specifieke geluiden als de eigen klok of TV. De eerste resultaten zijn veelbelovend.


Deel: ' Slechthorenden laten van zich horen '
Lees ook