Oud Arlesteyn onderzoekt opnieuw offertes certificerende instellingen


Vergelijken loont bij certificatieaanvragen

MONTFOORT, 20100413 -- Al enige jaren zijn er 3 bekende normen waartegen organisaties gecertificeerd kunnen worden. Voor kwaliteit, veiligheid en milieu heten deze respectievelijk ISO 9001, VCA en ISO 14001. Er zijn diverse aanbieders voor certificatie en een onafhankelijk onderzoek naar de dienstverlening van deze certificerende instellingen levert interessante informatie op. Het onafhankelijke adviesbureau Oud Arlesteyn heeft recent voor de vijfde maal een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop certificerende instellingen reageren op een offerteaanvraag.

Begin 2010 zijn er door twee verschillende bedrijven offertes aangevraagd bij respectievelijk 18 en 13 certificerende instellingen. Vervolgens zijn alle telefonische en schriftelijke contacten geregistreerd en geanalyseerd. Uiteindelijk zijn de uitgebrachte offertes en gehanteerde voorwaarden inhoudelijk beoordeeld.

Hierbij is beoordeeld in hoeverre de diverse aanbieders zich conformeren aan de richtlijnen voor tijdsbesteding, de (directe) kosten voor een certificatieperiode van drie jaar en hoe men omgaat met de welbekende kleine lettertjes en bijkomende kosten.

"In een economische crisis worden ook de tarieven weer eens onder de loep gehouden. En die zijn voor een certificatietraject niet gering. We constateren dat het verschil in kosten voor certificatie tegen ISO 9001: 2008 en VCA* -een van de meest voorkomende certificatie combinaties in Nederland- zonder meer enorm is te noemen. De duurste partij is 1,9 maal zo duur als de goedkoopste. Bij de andere casus (ISO 9001: 2008 en VCA* en ISO 14001:2004 ) was de duurste partij 1,8 maal zo duur als de goedkoopste. In beide gevallen gaat het om partijen die geaccrediteerd zijn door de Nederlandse Raad voor Accreditatie. De leesbaarheid van de offerte, het beantwoorden van eenvoudige vragen alsmede de verplichting om een contract aan te gaan voor 6 jaar zijn zo maar een aantal elementen waar wij geïnteresseerden op willen wijzen." aldus directeur R.J. van der Poel van Oud Arlesteyn bv.

De conclusie is wederom dat goed vergelijken loont, ook bij geaccrediteerde certificerende instellingen. De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in een uitgebreid rapport. Door publicatie hoopt Oud Arlesteyn bij te dragen aan betere transparantie van zowel de tijdsbesteding, kosten als de contractvoorwaarden.

Vertegenwoordigers van certificerende instellingen, adviseurs, inkopers en andere geïnteresseerden kunnen kennis nemen van de resultaten van het onderzoek. Het rapport is vanaf 16 april 2010 verkrijgbaar en kost € 84,50 (excl. BTW).

Het volledige rapport is te bestellen via www.oudarlesteyn.nl. Op de website is ook een gratis extract te downloaden.

Oud Arlesteyn bv


Deel: ' Oud Arlesteyn onderzoekt opnieuw offertes certificerende instellingen '
Lees ook