Donor heeft zelf voorrang op orgaan


Onderzoek Maurice de Hond in opdracht van donorpolis.nl

REEUWIJK, 20131014 -- Uit onderzoek van Peil.nl/Maurice de Hond in opdracht van www.donorpolis.nl blijkt dat een meerderheid van de jongeren (54%) het eens is met de stelling, dat geregistreerden in het donorregister en kinderen voorrang hebben op een donororgaan. Met name ouderen (65+) zijn het hier juist mee oneens. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking het donorbeleid van België een goed voorbeeld vindt. In België ben je vanzelf donor tenzij je aangeeft dit niet te willen.

Bijna tweederde van de Nederlandse bevolking (63%) is hier een groot voorstander van. Opvallend is dat vooral jongeren deze mening delen.

Onduidelijkheid over donorschap
Tevens blijkt uit dit onderzoek dat 34% niet op de hoogte is van de mogelijkheid om je te registreren alsnietdonor!  Dit blijkt met name bij jongeren wel bekend (85%) en bij ouderen beduidend minder (45%). Op de vraag "Weet u van uw naasten die ingeschreven staan in het donorregister welke keuze ze hebben gemaakt?" zegt 54% dit te weten, maar opmerkelijk is dat 42% absoluut geen idee heeft. Dit schept bij nabestaanden veel onduidelijkheid, doordat er geen keuze is gemaakt of deze niet goed is gecommuniceerd.

Beloning voor donoren én niet-donoren
Een meerderheid van de ondervraagden (ruim 70%) is van mening dat het donorschap niet financieel mag worden beloond. Dit betekent niet dat zij een zorgverzekering met extra korting, zoals de Donorpolis, automatisch afwijzen. Daarvan geldt de korting immers voor iedereen die zich registreert als donor of niet-donor. In dat licht is het opvallend dat slechts weinig ondervraagden het fenomeen Donorpolis kennen. De bekendheid met deze zorgverzekering is met 9% procent het grootst in de leeftijdsgroep 35 - 44 jaar.


Deel: ' Donor heeft zelf voorrang op orgaan '
Lees ook