Jongeren positiever richting 2014 dan ouderen


's-HERTOGENBOSCH, 20130926 -- Nederlanders zijn gelukkig, geven het jaar tot nu toe een voldoende maar liggen ’s nachts wel eens wakker. We verwachten dit jaar geen grote tegenvallers meer, wel denken we dat economisch herstel nog op zich laat wachten. Jongeren kijken positiever vooruit dan ouderen. Dat blijkt uit onderzoek door marktonderzoeksbureau Multiscope, dat 1000 consumenten vroeg naar hun 2013 tot nu toe, en de verwachtingen voor de komende 3 maanden.

Jongeren optimistischer, maar piekeren vaker
Liefst 89% van de ondervraagden geeft aan gelukkig te zijn. Toch geeft men het jaar tot nu toe slechts een magere voldoende (6,8). Jongeren tussen 18 en 24 jaar zijn het meest positief over 2013. Zij geven het jaar gemiddeld een 7,2. Ouderen zijn minder positief en geven 2013 een 6,6. Wel liggen jongeren ’s nachts vaker wakker omdat ze piekeren over de toekomst. Meer dan driekwart (77%) van de jongeren geeft aan hier weleens last van te hebben, bij 55-plussers is dat 59%. Veel voorkomende negatieve ervaringen dit jaar waren financiële tegenvallers, het overlijden van een dierbare en onzekerheid over het behoud van werk. 22% van de ondervraagden heeft enigszins angst zijn baan te verliezen.

Jongeren: 2013 geeft nog positieve twist
De meeste mensen (63%) zien hun persoonlijke situatie in de rest van 2013 niet veranderen. 19% denkt dat het vierde kwartaal van 2013 iets positiefs brengt. Ook hier zijn jongeren positiever dan ouderen. Van de 18 tot 24-jarigen denkt 30% dat de rest van 2013 positiever zal uitpakken dan tot nu toe het geval is. Bij 55-plussers is dat slechts 13%. Vooral over hun financiële situatie maken jongeren zich een stuk minder zorgen. Ruim een kwart (27%) denkt dat deze dit jaar nog zal verbeteren tegenover slechts 5% bij de ouderen. 43% van de ouderen denkt zelfs dat hun financiële situatie slechter zal worden, van de jongeren denkt iets minder dan een kwart dit. Het meest kijkt men uit naar de feestdagen, een geplande vakantie of de start van een nieuwe baan.

Prinsjesdag maakt somberder
Bijna de helft (46%) denkt dat de crisis nog 2 á 3 jaar gaat duren. Onder de ouderen denkt ruim een derde zelfs dat het nog langer dan 4 jaar duurt tot Nederland er weer bovenop is. Onder jongeren is dit slechts 19%. Prinsjesdag heeft het vertrouwen in de Nederlandse economie geen goed gedaan. Waar vóór Prinsjesdag nog 15% dacht dat we binnen een jaar uit de crisis zouden zijn, is dat na Prinsjesdag nog maar 10%. Het negatiefst zijn we over onze pensioenen. Driekwart denkt dat het in de komende maanden alleen maar slechter zal gaan met onze pensioenen. Andere zaken waar men erg somber over is, zijn de sociale zekerheid en de koopkracht. Positief is men over de huizenmarkt. Slechts 16% denkt dat deze nog verder verzwakt in 2013. Vooral over de ontwikkelingen omtrent werkgelegenheid, consumentenvertrouwen en koopkracht denkt men na Prinsjesdag nog negatiever dan daarvoor. Een positieve invloed hadden de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd zijn op de meningen over de gezondheidszorg.

Methodiek en verantwoording
De cijfers uit het onderzoek zijn tot stand gekomen door een grootschalige peiling onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij ruim 1.000 panelleden het onderzoek volledig hebben ingevuld. Het onderzoek is representatief op geslacht, leeftijd en regio.

Over Multiscope
Multiscope is toonaangevend op het gebied van online marktonderzoekpanels. Het bedrijf voert landelijk representatief marktonderzoek uit via haar consumentenpanel (140.000+ leden), B2B panel (70.000+ leden) en een zevental gespecialiseerde doelgroepenpanels. Tevens ondersteunt Multiscope opdrachtgevers met de opbouw, beheer en exploitatie van eigen panels en levert het software voor online markonderzoek. Daarnaast loopt Multiscope voorop op het terrein van social media research. Met Momentum levert Multiscope een tool waarmee data uit social media verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd wordt.


Deel: ' Jongeren positiever richting 2014 dan ouderen '
Lees ook